Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

I ty możesz zostać sponsorem!

Jak zmniejszyć swój podatek?

POZNAJ SIŁĘ SWOICH PIENIĘDZY!


Mamy przykrą wiadomość! Przepisy mówią, że do 30.4.2005 musisz rozliczyć swe osobiste dochody za r. 2004 z Urzędem Skarbowym. Ale jest i dobra informacja. Zamiast płacić cały podatek państwu, możesz część przeznaczyć na szlachetny cel! Jednym słowem – i Ty możesz zostać sponsorem! I to sponsorem Wydawnictwa „Zielone Brygady”! Tak więc już teraz możesz pomyśleć o swym podatku!

Jeżeli:
  • chcesz rozwoju niezależnej prasy ekologicznej
  • nie chcesz by popadła ona w uzależnienie od reklamodawców i sponsorów instytucjonalnych
  • boli cię, że musisz państwu płacić nie wiadomo na co i za co
  • zmień to już teraz!
Zanim rozliczysz się z fiskusem, możesz przekazać 1% swego podatku na organizację pożytku publicznego (jeśli dostałeś tę informację już po rozliczeniu się z US, to nie przepadło: możesz dokonać wpłaty 1% podatku i zrobić korektę zeznania podatkowego). Co prawda jest to tylko 1% ale od 2004 r. taka darowizna na organizacje pożytku publicznego jest odliczana od podatku, który musisz przekazać państwu!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach której działa Wydawnictwo „Zielone Brygady” jest OPP od lipca 2004 r.

A więc albo możesz po staremu przekazać 100% swych podatków państwu, współfinansując w ten sposób np. wojnę w Iraku, afery i denerwującą wszystkich biurokrację, a potem narzekać, że nie masz wpływu na to, co się dzieje w Kraju, albo przekazać 1% dla działającego od ponad 15 lat niezależnego pisma! W ten sposób nie stracisz ani złotówki, a zyskasz wpływ na wydatkowanie swych pieniędzy! Procedura przekazania 1% jest łatwa:

Krok 1: Oblicz kwotę, którą możesz przekazać Wydawnictwu „Zielone Brygady”.

Najpierw, jak co roku, musisz obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu za miniony rok.
Wypełniając formularz PIT-36 wpisuje się to w dziale „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w pozycji nr 191. Następnie trzeba znaleźć pozycję nr 192: „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy” – tu wpisz kwotę obliczonego 1% od podatku, np. 50 zł (należy pominąć grosze!).

Odpowiednio dla PIT-37 „Obliczenia zobowiązania podatkowego” to pozycja nr 122, a rubryka „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy” to pozycja 123.

O tak obliczony 1% ulega zmniejszeniu podatek należny. Oznacza to, że jeżeli byłeś winny Urzędowi Skarbowemu jakąś kwotę, to wpłacisz na konto fiskusa o 1% mniej. Jeśli wcześniej nadpłaciłeś podatek i Urząd Skarbowy jest Twoim dłużnikiem, otrzymasz zwrot podarowanej nam kwoty razem z reszta nadpłaconego podatku – Urząd Skarbowy prześle Ci o tyle pieniędzy więcej, ile Ty wpłaciłeś nam.
Krok 2: Obliczoną kwotę (lub wyższą, jeśli masz taką intencję) przelej w banku lub na poczcie na nasze konto najpóźniej do 29 kwietnia 2005 r. ale co najmniej dzień PRZED złożeniem deklaracji podatkowej!!!

Możesz wyciąć lub powielić załączony blankiet wpłaty (jednak na poczcie lub w bankach mogą na niego „grymasić”, więc można wziąć blankiet „urzędowy” i wpisać nań nasze dane). W polu TYTUŁEM należy na blankiecie napisać: „1% podatku zgodnie z art. 27d Ustawy o pdof”. Nasz blankiet można wykorzystać też do wpłaty za nasze publikacje czy usługi internetowe.

Podobnie jak wszystkie inne dokumenty będące podstawą rozliczeń podatkowych, tak i pokwitowanie tej wpłaty należy zachować na wypadek wezwania przez Urząd Skarbowy w celu wyjaśnień.

Krok 3: Jak co roku, do 30 kwietnia 2005 r., wyślij poczta lub zanieś do Urzędu Skarbowego swój formularz PIT.

W razie wątpliwości czy trudności służymy radą. Na życzenie możemy umieścić Cię na liście darczyńców ZB. Otrzymasz też prezent w postaci jednej z naszych publikacji. Pamiętaj, nic nie tracisz, a Wydawnictwo zyska darczyńców i niezależność finansową (tak, tak, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka).

Dodatkowo możesz wpłacić większą dotację, która nie będzie już odliczana od samego podatku, ale od podstawy opodatkowania:

• do 350 zł (osoby fizyczne)
• do 10% dochodu (osoby prawne)

Jeżeli sam nie jesteś podatnikiem, możesz zasugerować darowiznę na rzecz ZB swoim rodzicom, znajomym, krewnym...

W razie wątpliwości zapraszamy na specjalną stronę: 1procent.eco.pl.