Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

II EUROPEJSKA KONFERENCJA SIECI PEOPLES’ GLOBAL ACTION

II EUROPEJSKA KONFERENCJA SIECI PEOPLES’ GLOBAL ACTION
31.8. do 4.9.2002 w Leiden w Holandii miała miejsce konferencja PGA, na którą przybyło ok. 400 osób, głównie z Europy Zachodniej. Europę Wschodnią reprezentowało kilkunastu ludzi (z Polski, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Chorwacji i Rumunii), byli też goście z USA, Ameryki Łacińskiej, Australii i Oceanii oraz Afryki. W sobotę 31.8. odbyły się dwie demonstracje: pierwsza skromna – w Leiden, druga (licząca ok. 500 uczestników) w Amsterdamie. Główny nacisk położono tutaj na krytykę Szczytu Ziemi (Rio+10) w Johannesburgu (RPA), który to nie przyniósł żadnych poważniejszych decyzji w kwestii ocieplenia klimatu, odnawialnych źródeł energii, czy praw człowieka. Wg niezależnych obserwatorów protokół z Kioto (i tak krytykowany za np. możliwość handlu emisjami) zawiera więcej proekologicznych rozwiązań aniżeli postanowienia Rio+10. Ekolodzy na całym świecie są zawiedzeni szczytem w Johannesburgu przeprowadzonym pod patronatem ONZ.

Podczas obrad PGA w Holandii miały miejsce przeróżne warsztaty, prezentacje itp. inicjatywy jak np.:
• niezależne radio nadające na całą okolicę, której mieszkańcy mogli dowiedzieć się o przebiegu konferencji, posłuchać wywiadów z uczestnikami spotkania, wziąć udział w telefonicznej dyskusji itp.;
• kafejka internetowa ze stałym łączem, programami Linux czy Mozilla;
• kursy filmowania i fotografii, prowadzone przez speców z angielskiej wytwórni filmów dokumentalnych Undercurrents;
• spotkania o Europie Wschodniej (dało się zauważyć, że Polacy i Czesi bardziej interesują się sprawą UE, zaś nasi wschodni i południowi sąsiedzi kładą nacisk na ekspansję amerykańskiego kapitału w ich krajach);
• dyskusje o sytuacji Zapatystów a także Papuasów i innych rdzennych mieszkańców ubogiego Południa (kawa z Chiapas dostępna w Europie to tylko 5% tego, co produkują kolektywy indiańskie; sprzedaż kawy na lokalnym rynku nie przynosi wystarczających dochodów, gdyż Indianie zmuszeni są stosować miejscowe ceny; na spotkaniu szukano nowych możliwości zbytu w Ameryce Płn. i Europie Zach.);
• blok dotyczący emigracji: cygańska karawana broniąca się przed ekstradycją z Niemiec, francuska organizacja pomocy emigrantom „Sans Papiers” („Bez papierów”), kampania „Żaden człowiek nie jest nielegalny” itp.;
• zawiązanie sieci darmowych sklepów działających w Niemczech, Holandii, Szwecji, Anglii i Francji;
• kino: oprócz klasycznego filmu nt. masakry w Goeteborgu były obrazy o tym, jak Watykan wspólnie z Instytutem Maxa Plancka z Niemiec buduje obserwatorium astronomiczne na świętej ziemi Apaczów w USA, o historii krachu ekonomicznego w Argentynie, był przegląd filmów Undercurrents (dokumenty z akcji bezpośrednich gł. z Anglii).
Oprócz tego rozmawiano o bio-piractwie (GMO – żywność, patentowanie), wojnie w Iraku, czy spotkaniu NATO w Pradze. Tutaj mała uwaga – większość uczestników konferencji wiedziała o szczycie NATO w Pradze, ale nikt nie słyszał o podobnym spotkaniu w Warszawie (24-25.9.). Uczestników II Europejskiej Konferencji sieci Peoples’ Global Action żywił kolektyw Rampenplan, przygotowujący codziennie wegańskie i wegetariańskie posiłki z produktów rolnictwa ekologicznego. Na zakończenie odbyła się kolejna manifestacja – tym razem w Hadze.
Patrz też: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pgaeurope/leiden/index.htm

Marcin Wawrzyn
Marcin Wawrzyn