Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

II Spotkanie Ludzi Gór

Już za chwileczkę .....

II Spotkania Ludzi Gór
17 - 21.7.2004 Komańcza – Jawornik

Spotkania Ludzi Gór są kontynuacją Spotkań Artystycznych w Jaworniku organizowanych od 1996 r. przez działającą w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Orkiestrę św. Mikołaja. Rok temu dotychczasowy program imprezy na który składały się koncert "Muzyka z Jawornika" i warsztaty został wzbogacony o przegląd filmów. W tym roku forma spotkań nadal będzie ewoluować. 17.7. w Klubie Rolnika rozpocznie się przegląd filmów. Pierwszego dnia zaplanowano prezentację filmów dokumentalnych i reportaży Andrzeja Potockiego, filmowca i literata związanego z Bieszczadami(urodził się w Rymanowie) i TV Rzeszów. Zobaczymy "Bieszczadzkie klimaty", "Przepadła nasza Łemkowyna", "Madonny z koryta" i "Zbrodnię i karę" – obraz o Zawadce Morohowskiej. Po projekcji odbędzie się potkanie z autorem. Jednym z celów przeglądu oprócz walorów dokumentacyjnych jest ukazywanie magii gór, która nie jest przez mieszkańców tych terenów traktowana jako coś niezwykłego, przyciąga natomiast ludzi miast i nizin. Z takim spojrzeniem na góry spotkamy się w niedzielę (18.7.) w filmie Cyrilla Schlapfera "Ur-muzig" ("Pra-muzyka") opowiadającym o archaicznych zwyczajach pasterskich w Alpach. W tym roku nie będzie koncertu plenerowego nad Osławicą lecz szereg kameralnych wydarzeń muzycznych, między innymi spotkanie z piosenką turystyczną (sobota) i koncert folkowy (niedziela) w cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja.

W poniedziałek na studenckiej bazie namiotowej w Jaworniku rozpoczną się trzydniowe międzynarodowe warsztaty artystyczne, w których weźmie udział młodzież z Polski, Niemiec i Słowacji.

Donatorzy Spotkań: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kontakt z organizatorami:

Agnieszka Matecka 0601732249
e-mail: mikolaje@klio.umcs.lublin.pl, amatecka@plusnet.pl

Agnieszka Matecka