Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

INFO O S26 W PRADZE – CD.

Poniższy tekst jest kolejnym zbiorem informacji do wykorzystania w kampanii S26 przeciwko spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego (MFW/BŚ) w Pradze w dniach 26-28.9.2000.

Od początku sierpnia w posiadaniu jestem materiałów video do wykorzystania w mobilizacji na S26. Są to:
1. Reklamówka S26 w formie teledysku zrobiona przez grupę z Berlina pt.: Let’s Go To Prague – wersja angielska lub niemiecka – 4 min.
2. Video-wizytówka grupy INGEG z Pragi przygotowującej S26 na miejscu – wersja ang. – 15 min.
3. Raport z Seattle ‘99 – wersja ang. – 30 min.
4. Raport z Waszyngtonu 2000 – wersja ang. – 10 min.
Aby obniżyć koszty wysyłki czekam na ofertę kogoś (RZETELNEGO!) z Polski, kto zajmie się na miejscu ich skutecznym rozpowszechnieniem. Gotowe jest kilka / kilkanaście tysięcy kolorowych plakatów (format A2) na S26 robionych w Berlinie. Jako że część jestpo angielsku, można je z powodzeniem rozpowszechniać w Polsce. Podobnie z filmami – czekam na propozycje: kto je rozprowadzi w Polsce. W początkach sierpnia warszawska grupa na S26 wyda broszurę mobilizacyjną, która zostanie rozprowadzona w całej Polsce.
Grupa wrocławska otworzyła stronę w internecie i stara się koordynować wyjazd do Pragi:
http://www.pbn.biskupin.wroc.pl/Praga
pbn@biskupin.wroc.pl
lipavonhippies@hotmail.com

Jest możliwość zorganizowania tańszych autobusów z Warszawy. Informacje:
brysiakk@polbox.com

Inne ośrodki/grupy/osoby proszone są, aby nie oczekiwały na wciągnięcie ich w tok mobilizacji. Działania musicie podjąć we własnym zakresie i wzajemnie się wspierać poprzez wymianę informacji oraz materiałów. Rozprowadzajmy materiały o S26 w ulotkach, informatorach, audycjach radiowych, na wszelkich zjazdach, spotkaniach, festiwalach, koncertach i balangach.
Jako że polskie społeczeństwo (podobnie zresztą jak niemieckie) jest z grubsza apolityczne i ciężko do niego dotrzeć klasycznymi dostępnymi nam formami informacji (plakat i spotkanie informacyjne) dobrze by było, zasypać je masą różnych (nieszablonowych) form akcji informacyjnych. Takimi formami ogólnoświatowej mobilizacji wartymi polecenia są:
• internet, gazetki, ulotki, naklejki, plakaty, komiksy, grafitti,
• filmy video, spotkania informacyjne, zapowiedzi w audycjach radiowych,
• zapowiedzi na wszelkich imprezach politycznych i kulturalnych,
• wchodzenie do mediów poprzez akcje typu Reclaim The Streets, rzucanie tortami, happenningi, blokady ulic itp.
(wszystko rzecz jasna opatrzone odniesieniem do MFW/BS i S26).
Jako że wciąż powraca dyskusja jak i z kim warto współpracować w ramach mobilizacji na S26 jeszcze raz podaję, z propozycją rozpatrzenia, praktykowany obecnie w całej Europie model:
• Mobilizacja jest oparta na setkach / tysiącach małych komórek/grupek na całym świecie, dla których wspólnym mianownikiem są brak autorytarnej i hierarchicznej struktury oraz globalna walka z neoliberalnym dyktatem.
• Poszczególne komórki same decydują z kim i w jakim zakresie współpracują i same – bądź w porozumieniu z innymi grupami – przygotowują akcję na Pragę.
• Wyznawana jest zasada „ręka w rękę”, czyli nie musimy się za wszelką cenę wspierać, ale też nie wchodzimy sobie w drogę.
W praktyce większość komórek w jakimś stopniu współpracuje, co z jednej strony daje świetne efekty, z drugiej tworzy olbrzymią globalną sieć – ruch społeczny nie posiadający żadnej centrali, atakujący MFW/BS z wielu różnych płaszczyzn, wszystkie grupy spotykają się na S26 w Pradze w tym samym celu: nie dopuścić do spotkania MFW/BŚ.

„THIS IS WHAT DEMOCRACY LOOKS LIKE” – „OTO JAK WYGLĄDA DEMOKRACJA”
– to jeden ze sloganów zaczerpniętych z Seattle i proponowanych w kampanii na S26, ma on na celu poddanie pojęcia demokracji raz jeszcze publicznej rewizji. Umieszczony na transparencie ma dwojaki przekaz:
1. w momencie ataków policji – „spójrzcie, to jest właśnie demokracja”,
2. „spójrzcie, jak się organizujemy – to jest to, jak demokracja powinna wyglądać”.
Jako że pojęcie demokracji zostało już tak zdewaluowane, że kojarzy się wyłącznie negatywnie, slogan ten wywołuje wiele kontrowersji (najlepiej byłoby chyba wymyślić nowe słowo oznaczające to samo). Mimo to jest godny rozpatrzenia w kontekście przygotowań do Pragi.
Warsztaty na KÖPI (KÖPI – Centrum Alternatywne przy stacji Ost Banhoff w Berlinie) odbędą się 5-8.9.2000.
Oto lista tematów:
1. Wprowadzenie do MFW/BŚ – wykład i filmy.
2. MFW/BŚ z punktu widzenia kobiet – wykład.
3. Plany i działania MFW/BŚ w Europie Wschodniej – wykład.
4. Ludzie z Pragi o: sytuacji i przygotowaniach do S26 w Pradze oraz prawie i działaniach policji w Czechach – wykład i filmy.
5. O protestach w Seattle i Waszyngtonie sami ich uczestnicy – wykład i filmy.
6. Co i w jaki sposób chcemy osiągnąć w Pradze – dyskusja i planowanie.
7. Ochrona przed gazami bojowymi – warsztat praktyczny.
8. Zajęcia praktyczne – malowanie transparentów, ćwiczenia różnych form protestu itp.
9. Koncert benefitowy na S26 – 8.9. (piątek).
Po wszystkich wykładach oczekiwana jest dyskusja. Dokładny szkic (co i kiedy) powstanie w sierpniu.

ZAPRASZAMY!
Oto konkretne terminy związane z S26:
• 5 – 8.9. – Warsztaty na KÖPI w Berlinie.
• 10 – 21.9. – Karawana rowerowa z Hanoweru do Pragi.
• 21 – 28.9. – „Art & Resistance” Festival.
• 22 – 24.9. – Anty-kongres IMF/WB w Pradze.
• 24.9. – Demonstracja w Pradze.
• 26.9. – Global Action Day
• 26 – 28.9. – Oficjalny miting MFW/BŚ w Pradze.

Lista użytecznych adresów:
http://www.pbn.biskupin.wroc.pl/Praga – po polsku
http://go.to/prag-2000
http://x21.org/s26
http://www.imf.org/
external/am/2000/prague.htm
http://www.amp2000.cz
http://inpeg.ecn.cz/ – po czesku

Słysząc o postępach kampanii S26 w całej Europie wysuwam dwa następujące wnioski:
1. To będzie jeden z największych protestów w Europie ostatnich lat.
2. Polska część kampanii pozostaje wciąż w powijakach...
Czas się ruszyć!
Czekam na odzew i pamiętajcie: „S26 organizuje każdy/a z nas”, a nikt za nas! Do dzieła! Pozdrowienia.

Piszpunt
piszpunt@go2.pl
http://www.most.org.pl/s26
Piszpunt