Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH CZYLI POZNAJ LOKALNE ZWYCZAJE

Prawo ochrony środowiska zawiera przepis (art. 93 ust. 1), który nakazuje wojewodzie informować obywateli o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu, albo o wystąpieniu takich przekroczeń. Tyle tylko, że wojewoda ma obowiązek informacje przekazywać w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. A jakie to są zwyczaje? Jeśli tego nie wiesz to możesz informacje wojewody przeoczyć. A są one bardzo ważne dla życia i zdrowia. Dlatego przedstawiam projekt listu do wojewody o przedstawienie zwyczajów na terenie danej gminy w zakresie powiadamiania. W sytuacjach zaś alarmowych można zadzwonić pod numer 112. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym jest to wspólny numer dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Piotr Szkudlarek

WZÓR LISTU
...........................................
(imię i nazwisko lub nazwa organizacji oraz adres)
Wojewoda ..........
Data: .........

Na podstawie art. 19 § 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork 1966 r.) uprzejmie wnoszę o udostępnienie mi informacji o zwyczajach przyjętych na terenie gminy ............ w zakresie powiadamiania o ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji w powietrzu, albo o wystąpieniu takich przekroczeń (art. 93 ust. 1 Prawa ochrony środowiska).
Proszę w przypadku odmowy realizacji niniejszego wezwania o poinformowanie mnie o moich prawach i obowiązkach związanych z niniejszym wystąpieniem, albowiem działam bez adwokata.

Z poważaniem
Piotr Szkudlarek