Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

INNOWACJA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ!

INNOWACJA W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ!
Zbiór zadań Przez matematykę do ekologii Elżbiety Gierek i Ilony Gwiżdż jest bardzo ciekawą propozycją dla uczniów oraz nauczycieli. Posiada dużą wartość dydaktyczną oraz wychowawczą w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Został on przygotowany zgodnie z wymogami metodycznymi w zakresie matematyki, jednocześnie uświadamia czytelnikom zagrożenia wynikające z niekontrolowanego rozwoju cywilizacji.
Treści zadań, tabele, wykresy, diagramy oraz krótkie informacje zamieszczone na początku każdego rozdziału dostarczają wielu interesujących faktów o stanie środowiska.
Zbiór aktywizuje uczniów do działań proekologicznych. Wpływa na indywidualne postawy względem otaczającej przyrody, budzi wrażliwość na problemy najbliższego otoczenia, informuje o sposobach gospodarowania odpadami, propaguje nawyk segregacji śmieci, podpowiada, jak można oszczędzać wodę i energię. Uświadamia uczniom, że oni również mają ogromny wpływ na ochronę przyrody.
Publikacja zawiera zadania matematyczne różnego typu i o zróżnicowanym stopniu trudności. Autorki proponują zadania łatwe i trudniejsze, otwarte i zamknięte, teoretyczne i praktyczne. Nie brakuje również zadań problemowych zachęcających uczniów do podejmowania dyskusji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Praca ze zbiorem kształci umiejętności wymienione w standardach egzaminacyjnych i stanowi bardzo dobry trening przed sprawdzianem szóstoklasistów oraz egzaminem gimnazjalnym.
Spotkanie z książką Przez matematykę do ekologii może być dla wielu interesującą i niezwykle kształcącą przygodą. Publikacja wyposaża uczniów w użyteczną wiedzę, stymuluje ciekawość poznawczą, uczy myślenia oraz zachęca do zachowań i działań na rzecz ochrony środowiska.
Sugerujemy zwrócenie się do odpowiedniego funduszu lub wydziału ochrony środowiska o środki na zakup publikacji.
74 strony formatu A5, kolorowa okładka
cena: 10 zł/egz., powyżej 80 egz. cena 8,50 zł/egz.
Zamówienia:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax 0-12/631 57 31, 631 57 32
e-mail: biuro@fwie.eco.pl http://www.fwie.eco.pl