Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU PRZEPROWADZIŁ SIĘ!

NOWY ADRES:
Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15/1, 00-743 Warszawa
tel. 22/851 04 02, 851 04 03, 851 04 04, fax 22/851 04 00
e-mail: ine@ine-isd.org pl, http://www.ine-isd.org.pl