Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OBRONY PRAW ZWIERZĄT WE WROCŁAWIU "CZY PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄ SYTUACJĘ ZWIERZĄT CYRKOWYCH?"

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Obrony Praw Zwierząt. Miało ono miejsce 22.5. w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego i było poświęcone działalności Komisji ds nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt występujących w cyrkach, powołanej w 1998 r. we Wrocławiu przez Prezydenta Miasta, której zadaniem jest m.in.: badanie programów cyrkowych pod względem zgodności poszczególnych występów zwierząt z ich naturą, zagrożeniem życia i zdrowia oraz powodowaniem ich cierpienia.

Dyskusja, w której wzięli udział m.in. państwo Gucwińscy, została zorganizowana przez wrocławski Ruch Wyzwolenia Zwierząt. Zakończyła ona trwający trzy tygodnie festiwal ,,Zielona Strefa. I Wrocławskie Spotkania Ekologiczne” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Zielona Kultura”, działające przy Uniwersytecie Wrocławskim.
Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia licznie zgromadzonym osobom kampanii ,,Cyrk jest śmieszny? Nie dla zwierząt!” z 1996 r., kiedy Ruch Wyzwolenia Zwierząt przeprowadził akcję zbierania podpisów pod petycją o nie wpuszczanie do Wrocławia cyrków z tresurą dzikich zwierząt. Zebrane podpisy stanowiły wówczas podstawę do powołania komisji kontrolującej sytuację zwierząt cyrkowych. Przedstawione zostało stanowisko Ruchu Wyzwolenia Zwierząt oraz pokazany został film pt. „Szaleństwa zwierząt cyrkowych”, zrealizowany przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt z Wielkiej Brytanii.
Druga część spotkania – dyskusja – była konfrontacją zwolenników podstaw prawnych odnośnie funkcjonowania oraz realizowania ustalonych zadań Komisji i ich przeciwników. W dyskusji oprócz państwa Gucwińskich udział wzięli pozostali członkowie ww. Komisji oraz pani Magdalena Bar z Centrum Prawa Ekologicznego, która reprezentowała stanowisko Ruchu Wyzwolenia Zwierząt od strony rozwiązań prawnych.
Zaproszeni goście odpowiadali na licznie zadawane pytania, które dotyczyły nie tylko sytuacji zwierząt w cyrkach i regulacji prawnych, ale również ochrony zwierząt, ich miejsca w dzisiejszym świecie oraz sposobów ich wykorzystywania. Oczywiście nie obyło się bez dowcipnych anegdotek opowiedzianych przez pana Gucwińskiego, które szczególnie przypadły do gustu uczestnikom spotkania.
Podsumowując spotkanie wszyscy byli zgodni co do tego, że mimo iż nie ma jednoznacznych przepisów prawnych dla funkcjonowania powołanej we Wrocławiu Komisji, przy dobrych chęciach i właściwej interpretacji prawnej można kontrolować sytuację cyrku wjeżdżającego do miasta. Wg pana Gucwińskiego każdy cyrk starający się o zezwolenie powinien przedstawić scenariusz przedstawienia lub kasetę video z nagranym programem, którą oceniałaby Komisja. Dodatkowo kontrolowałaby ona warunki, w jakich przetrzymywane są zwierzęta cyrkowe. Niestety co do tego, że Komisja mogłaby nie udzielić zezwolenia na wjazd cyrkom nie ma żadnych wątpliwości – nie może, bo nie ma odpowiednich kompetencji. Brak przepisów prawnych i przede wszystkim wykonawczych do Ustawy o Ochronie Zwierząt uniemożliwia podjęcie takiej decyzji.

Magdalena Tryzno
Kamienna 2/55, 53-308 Wrocław
tel. 0-605/578-170
mtryzno@polbox.com
Magdalena Tryzno