Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

IV SEMINARIUM WARSZTATOWE ,,SZANSE I ZAGROŻENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W TERENIE”

IV SEMINARIUM WARSZTATOWE
,,SZANSE I ZAGROŻENIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W TERENIE”

Myślibórz, 4-6.10.2002 r.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ,,IV Seminarium warsztatowym – szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie”, która odbędzie się w dniach 4-6.10. br. w Myśliborzu i innych ciekawych miejscach Ziemi Legnickiej.
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ZIELONA SZKOŁA, 91-520 Łódź, ul. Okólna 183, tel./fax 42/659 77 76, 0601 34 66 85, e-mail: fund@zielsko.most.org.pl.
Seminarium organizowane jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną Ziemi Legnickiej ,,Zielona Akcja” oraz z Zespołem Dolnośląskich Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oddział w Legnicy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Proszę jednak kontaktować się w Łodzi pod numerem tel. 42/658 55 17 lub 0601 34 66 85.
Adres do korespondencji: Teresa Kotynia, ul. Osadnicza 74, 91-357 Łódź lub e-mail: fund@zielsko.most.org.pl.
Koordynatorzy: Teresa Kotynia – Stowarzyszenie Zielona Szkoła – Łódź,
Rafał Plezia – Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej ,,Zielona Akcja” (59-220 Legnica, ul. Roosevelta 1, tel. 76/862 94 30, e-mail: zielonaakcja@wp.pl).
Miejsce spotkania.
Seminarium odbędzie się w Myśliborzu koło Jawora w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,,Salamandra”.
Dojazd we własnym zakresie. Można dojechać pociągiem do stacji Jawor. Tu będzie czekał samochód (proszę podać planowaną godz. przyjazdu).
Noclegi:
4-5.10. w miejscowości Grobla (ok. 10 km, uczestnicy zostaną dowiezieni)
Cena 1 noclegu: a) w chacie na materacach z własnymi śpiworami ok. 5 zł od osoby
b) w pałacyku ok. 25 zł od osoby
5-6.10. w schronisku w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa (20 zł).
Wyżywienie: 70 zł (w tym 3 obiady, 2 śniadania i 2 kolacje)
Opłata seminaryjna: 35 zł
Całkowita opłata za udział w seminarium: wariant a) 130 zł. lub wariant b) 150 zł (w tym dwa noclegi i wyżywienie).
Celem seminarium jest:
• wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć terenowych,
• podnoszenie umiejętności prowadzenia z.t., poznanie nowych form i technik,
• nawiązanie lub pogłębienie stałej współpracy,
• dalsze prace nad strategią dotyczącą organizacji ośrodków i prowadzenia zajęć.
Przedmiotem projektu jest organizacja seminarium 2,5-dniowego dla podmiotów i osób, które zajmują się edukacją ekologiczną (przyrodniczą) w terenie. Dotyczy to w szczególności organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji przy parkach narodowych i krajobrazowych, centrów edukacji ekologicznej, leśnych kompleksów promocyjnych i innych jednostek działających w tym zakresie.
Zachęcamy do prezentacji własnych działań:
• prezentacja działalności poszczególnych ośrodków (ok. 15 min)
• prezentacja metod prowadzenia zajęć i warsztatów terenowych (ok. 1-2 godz.)
Planujemy honoraria za prowadzenie warsztatów i wykładów, ok. 60 zł za godzinę. Czekamy na zgłoszenia.
Materiały pokonferencyjne:
Planujemy druk ciekawych propozycji prowadzenia zajęć terenowych zgłoszonych i przesłanych do organizatorów w terminie do 15.9.2002, prosimy o plik na dyskietce lub przesłany pocztą elektroniczną). Nakład 500 szt., format B5, otrzymają wszyscy uczestnicy seminarium.