Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Jak płacić podatki ekologiczne? Poradnik praktyczny

Jak płacić podatki ekologiczne? Poradnik praktyczny
(wyd. II zaktualizowane i uzupełnione).

Informator taki powinny otrzymywać wszystkie podmioty gospodarcze (a w szczególności noworejestrujące się). Znalazły się w nim podstawowe informacje nt. zasad naliczania i wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska obowiązujące od 1.1.1998 i gruntownie zmienione w 2001 r. (kiedy to zmieniono sposób naliczania opłat i wprowadzono “samonaliczanie” opłat za pobór wód i zrzut ścieków). Opłaty wnosi się bez wezwania i decyzji – podobnie jak podatki od dochodów osobistych lub z działalności gospodarczej. Informator zawiera przykłady obliczeń – zarówno w oparciu o obecnie obowiązujące, jak i “stare” przepisy, gdyż przy ew. egzekucji zaległych opłat Marszałek Województwa cofa się do 5 lat.
Oświęcim 2003, 52 str., A5, cena 3 zł/egz. do 100 szt., 2 zł/egz. 100 egz. i więcej
Zamówienia:
Towarzystwo na rzecz Ziemi,
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel/fax 0-33/84 22 120, 84 41 934, e-mail: office@tnz.most.org.pl, www.tnz.most.org.pl, konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1
wersja internetowa: http://www.tnz.most.org.pl/ekopodatki/od2002
@ okłądka powyzej lub na http://www.tnz.most.org.pl/publikacje lub oplaty.jpg @