Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JAK WYCHOWAĆ PRZYSZŁYCH EKOLOGÓW?

JAK WYCHOWAĆ PRZYSZŁYCH EKOLOGÓW?
Potrzeba ochrony środowiska naturalnego człowieka jest kwestią bezsporną. We współczesnym świecie, z jego tendencją do rozwoju w kierunku przemysłowym, codziennie spotykamy się z realnymi zagrożeniami naszego zdrowia, a to w postaci zanieczyszczenia powietrza, wody, czy też hałasem i degradacją ziemi. Aby zapewnić sobie dalszą bezpieczną egzystencję, człowiek musi bez przerwy walczyć z tymi zagrożeniami. Jeżeli nie podejmie tej walki może doprowadzić się do samounicestwienia. Niewątpliwym sprzymierzeńcem w tej walce jest dziedzina nauki – ekologia. Wysiłki działaczy i sympatyków na całym świecie przynoszą konkretne rezultaty. Należy sobie zdać sprawę, że te działania muszą mieć charakter aktywny i długofalowy. Bardzo ważnym elementem jest tu świadomość ekologiczna, którą należy rozwijać od najmłodszych lat szkolnych. Widzę tutaj ogromną rolę nauczycieli i wychowawców, którzy winni realizować program edukacyjny od przedszkola.

Edukacja ekologiczna może przybierać różne formy. Wycieczki mają znaczny zasób bodźców wychowawczych. Przede wszystkim wdrażają do umiejętności pracy grupowej na rzecz środowiska, wpływają na kształtowanie świadomości ekologicznej i pozwalają na autentyczne działania na rzecz ochrony przyrody. Niezwykle cenne są wędrówki uczniów w środowiskach ekologicznie czystych, a przy tym biologicznie wartościowych np. w lesie, w parku i na łące. Uczą dzieci i młodzież wrażliwości estetycznej i rozwijającej pragnienie obcowania z pięknem przyrody.
Wycieczka znacznie poszerza wiedzę przyrodniczą ucznia, który obserwuje zmieniające się warunki życia flory i fauny w różnych porach roku. W terenie nauczyciel może wpłynąć na rozwój wyobraźni dziecka, bowiem czyniąc z wyobraźni punkt wyjścia, ułatwia się dzieciom widzenie perspektyw nowych wyzwań dla ekologii.
Jeżeli nie można wyjechać na wycieczkę, można prowadzić bardzo ciekawe zajęcia ekologiczne w pobliżu szkoły. „Zielone zabawy” są praktyczną propozycją dla nauczycieli twórczych i aktywnych. „Słuchanie serca drzewa”, „Odgłosy przyrody”, „Spotkanie z drzewem” to tylko niektóre z propozycji edukacji ekologicznej na wesoło. Gry i zabawy wzbudzają zainteresowanie i ciekawość samodzielnego poznawania środowiska przyrodniczego. Podczas odpowiednio przemyślanych i zaprojektowanych zabaw dziecko jest w stanie poznać i lepiej zrozumieć skomplikowane treści z zakresu ekologii. Dzieci i młodzież lepiej poznają zasady funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym.
Ukoronowaniem całorocznej działalności opiekunów kół ekologicznych jest udział w „Światowym Dniu Ziemi” obchodzonym w kwietniu. Impreza ta w niektórych szkołach ma szczególnie szeroki rozmach. W tym roku organizowano hapeningi uliczne – „Zielone marsze”. Wzbudzały one zainteresowanie mieszkańców miast, odbiły się echem w codziennej prasie. Marsze te były okazją do zamanifestowania haseł ochrony środowiska pod sztandarami ekologii.
To tylko kilka przykładów edukacji ekologicznej przy pomocy których my, nauczyciele możemy wychować przyszłych ekologów, młodych, prężnych ludzi, którzy rozumieją, że nie ma innej drogi ochrony naszej planety.
Miejmy nadzieję, że w przyszłości wielu z nich dołączy do obecnych działaczy i przyczyni się do ochrony naszej pięknej planety przed degradacją.

mgr Teresa Musiałek
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 40
Kisielewskiego 4b
41-219 Sosnowiec
Teresa Musiałek