Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JAK ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT!

Musimy nauczyć się dbać
o środowisko, w którym mamy żyć.
Chodzi tylko o to, czy nauczymy się
tego na czas.

Społeczeństwo powinno odczuwać potrzebę działania na rzecz ochrony przyrody, a wynika to z prawidłowo ukształtowanej świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczna to, oprócz wiedzy, odpowiednia postawa prowadząca do odpowiedzialności i respektowania praw ekologicznych, których nieprzestrzeganie prowadzi do kryzysu ekologicznego.

W naszym przedszkolu kształcimy osobowość dzieci, wyrabiając wrażliwość i poczucie obowiązku oraz uświadamiamy znaczenie przyrody dla ludzkości.

Te cele osiągamy nie tylko przez wyposażenie dzieci w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale także staramy się budzić ich świadomość ekologiczną.

Dzieci hodują ryby w akwarium, opiekują się nimi, uświadamiają sobie, jakie warunki są potrzebne do ich życia.

W pobliżu znajduje się staw, więc przedszkolaki wspólnie z nauczycielką dokonują oceny warunków życia zwierząt i roślin. Organizujemy zabawy badawcze np. ,,Czy woda w stawie jest czysta?”. Obserwacja, wyciąganie wniosków wzbogaca wiedzę dziecka o potrzebie dbania o środowisko życia roślin i zwierząt.

Na zajęciach plastycznych zachęcamy dzieci aby w swoich pracach przedstawiły najsmutniejsze i najpiękniejsze miejsca, które widziały podczas spaceru czy wycieczki. Wykonanie takich prac wywołuje ciekawe rozmowy, wyciąganie wniosków, przewidywanie.

Uważamy, że aktywna postawa przedszkolaka wobec przyrody ukształtowana poprzez różnego rodzaju oddziaływania sprawia, iż rozwijają się nawyki ekologiczne dziecka i pozytywne emocje w stosunku do świata, dając początek postawom proekologicznym.

Wartości ekologiczne, podobnie jak i inne wartości tradycyjne, są drogowskazem do działania, ogólnymi zasadami, które mają kierować myśleniem, percepcją i działaniem.

Elżbieta Zowsik, Elżbieta Rogowska, Maria Kantyka
Miejskie Przedszkole nr 45
Kisielewskiego 4a
41-221 Sosnowiec
Elżbieta Zowsik, Elżbieta Rogowska, Maria Kantyka