Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JAKĄ MASZ RODZINĘ, PANIE BOCIANIE?

JAKĄ MASZ RODZINĘ, PANIE BOCIANIE?
Ile jest gniazd bocianich w Województwie Podkarpackim, ile wykluwa się młodych, co roku? Czy liczba ta pomniejsza się, a może powiększa? Dokładnych danych na ten temat chyba nie ma nikt. Jedyne takie, ale i przybliżone informacje posiada Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia, które od kilku lat systematycznie gromadzi takie dane z terenu całej Polski, uczestnicząc w programie „Ochrona bociana białego i jego siedlisk”. Setki ankieterów pracuje w terenie i zbiera potrzebne dane. Dzięki tej inicjatywie wiemy, czy populacja bocianów zmniejsza się, czy też zwiększa. Poznawane są również „bocianie problemy”. W akcję zaangażowane są jako wolontariusze – co warto podkreślić – różne osoby. Co roku, w lipcu, zbierają one szczegółowe dane, które następnie są opracowywane przez wspomniane Towarzystwo.
Na Podkarpaciu takie obserwacje w 2002 r. prowadziło 25 instytucji (głównie szkoły), a także osoby prywatne. Pracowały więc osoby z takich miejscowości jak: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nisko, Krzeszów, Rudnik, Baranów Sandomierski, Majdan Królewski, Radomyśl nad Sanem oraz wiele innych. Na terenie tych gmin przeprowadzono szczegółowe obserwacje. Jaki obraz wyłania się z nich? Na Podkarpaciu w 2002 r. występowały 453 pary bocianie, które wydały na świat potomstwo w liczbie 990. Średnia młodych bocianów na parę wyniosła więc 2,18 – podczas gdy średnia krajowa za 2002 r. miała wartość 2,28.
Pomiar liczby bocianów oraz tzw. sukcesu lęgowego nie jest miarodajny dla całego Woj. Podkarpackiego, ponieważ w wielu gminach nie przeprowadzono żadnych badań. Uzyskane wyniki dają jednak przybliżony obraz występowania bocianów na naszym terenie. Wciąż mało jest badaczy chętnych do pracy w terenie, mimo że to fantastyczna przygoda, rekreacja i wypoczynek.
Liczenie gniazd bocianich, liczby młodych, „podglądanie bocianiego życia”, może być interesującą i pożyteczną formą spędzenia części wakacji. Towarzystwo „pro natura” wciąż czeka na nowych współpracowników. W akcji może wziąć udział każdy – wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa do Towarzystwa:
PTPP „pro Natura”,
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław,
tel. 0-71/ 3418888, wew. 326

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe oraz niezbędne formularze. Warto spróbować swoich sił.
MZ