Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

JAKA WARTOŚĆ DRZEMIE W ZIEMI?

JAKA WARTOŚĆ DRZEMIE W ZIEMI?
Dane statystyczne GUS dotyczące uprawy rzepaku i rzepiku podają obecną produkcję w ilości ok. 960 000 ton. Ilość ta jest przeznaczona na zużycie spożywcze, zaś w bardzo znikomej, minimalnej ilości jest zużywana w innych gałęziach przemysłu.

Zakładając średnią wydajność plonów rzepaku z hektara w wielkości 2,5 tony, potrzebny areał na obecną produkcję nie przekracza 4 000 km2.
Wg udostępnionych danych statystycznych ilość paliwa dieslowego zużywana w kraju jest rzędu 2 430 000 ton. Możliwości zastąpienia obecnego paliwa dieslowego olejem roślinnym, rzepakowym są ogromne. Przy założeniu 40% ilości oleju w ziarnach rzepaku, z jednego hektara produkcji można uzyskać 1 000 litrów paliwa.
Wypierając obecne paliwo dieslowe rzepakowym, należałoby zająć około 30 000 km2 pól uprawnych włączając obecne spożywcze zapotrzebowanie. Obszar ten stanowi 10% powierzchni kraju i jest nieco mniejszy od podwojonej powierzchni uprawnej województwa wielkopolskiego. Zatem istnieje potrzeba siedmiokrotnego powiększenia uprawnej powierzchni rzepaku. Wartość rocznego zapotrzebowania na paliwo rzepakowe oscyluje wokół siedmiu miliardów (7 000 000 000) złotych.
Idea używania oleju rzepakowego w zasilaniu pojazdów i maszyn jest związany nie tylko z poprawą ekonomiczną w rolnictwie i całej gospodarce kraju, ale także z ochroną środowiska naturalnego. Ta sama ilość węgla wydalanego do atmosfery w procesie spalania jest absorbowana rok po roku przez rośliny podczas okresu wegetacji i produkcji nowych nasion zawierających olej.
Dane statystyczne dotyczące zużycia paliwa benzynowego informują o rocznym zużyciu 5 000 000 ton. Znaczącą cześć tego paliwa można zastąpić dodatkiem etanolu jako produktu pochodzenia roślinnego.
Etanol albo alkohol etylowy jest produktem zawierającym tlen i dodaje się go do paliwa benzynowego od lat 1970. jako środek podnoszący liczbę oktanową i redukujący zanieczyszczenie pochodzące z tlenku węgla. Każda firma produkująca samochody i silniki spalinowe zaleca używanie paliwa zawierającego alkohol. Używanie w paliwie benzynowym alkoholu eliminuje dodawanie bardzo szkodliwych substancji typu MTBE. Np. na Filipinach paliwo benzynowe o nazwie Gasanol zawiera 20% benzyny z 5% nafty i aż 75% alkoholu etylowego.
Niemieckie paliwo benzynowe Dynakol zawiera 70% benzyny, 30% alkoholu i benzenu.
20% zawartość alkoholu etylowego w paliwie benzynowym mogłaby zwiększyć zapotrzebowanie na produkcje zbóż. W kraju 20% ilość etanolu jest o wiele większa niż obecnie stosowana i często sprowadzana z zagranicy.
Większa zawartość etanolu dochodząca do 20% może przynieść zapotrzebowanie w ilości 1,000,0000 ton tego produktu rocznie, co stanowi wartość 3,75 miliarda złotych.
Z takiej ilości potrzeby etanolu wynika prawie 30% zwiększenie zasiewów zbóż.
Zakładając, ze jedna tona zboża, np. pszenicy czy żyta daje 375 litrów etanolu, ilość zboża potrzebna do produkcji dodatku paliwowego wynosi 3 400 000 ton, co w przypadku pszenicy wymaga uprawy o powierzchni 10 000 km2.
Obecna krajowa produkcja pszenicy jest rzędu 8 500 000 ton (24 300 km2 uprawy) i żyta 4 003 000 ton (16 000 km2 uprawy), także dodatkowy areał na produkcję etanolu jest znaczący.
Należy dodać, że podczas produkcji paliwowej istnieje możliwość zagospodarowania odpadów jako paszy oraz do produkcji czystego, spożywczego dwutlenku węgla o dużej wartości przemysłowej.
Oprócz korzyści ekonomicznej związanej z produkcją paliw odnawialnych i zastąpieniem tradycyjnych paliw pochodzenia ropy naftowej, istnieje możliwość sprzedawania kredytu środowiskowego na arenie międzynarodowej.
Wg. publikacji wydanej przez amerykańska agencję ochrony środowiska EPA (U.S. Environmental Protection Agency), o adresie http://www.epa.gov/otaq/consumer/f00013.htm można dowiedzieć się o ilości zanieczyszczenia w postaci wydalanego dwutlenku i tlenku węgla podczas spalania paliwa benzynowego w samochodach.
I tak przy rocznym przebiegu samochodem 12 500 mil (20 000 km), zdolnym do przebiegu 21,5 mil (34,5 km) na jednym galonie czyli 3,78 litra paliwa, przy rocznym zużyciu paliwa 581 galonów (2196 litrów), każdy litr paliwa benzynowego produkuje 2,5 kg zanieczyszczeń, albo na każdy kilogram paliwa przypada 3,5 kilograma zanieczyszczeń związanych z wydalaniem węgla.
W przypadku krajowego częściowego zastąpienia paliwa benzynowego alkoholem istnieje możliwość zmniejszenia rocznej emisji węgla w ilości około 3 500 000 ton.
Biorąc pod uwagę wprowadzenie paliwa rzepakowego i dla uproszczenia zakładając taką samą ilość zanieczyszczeń wydalanych podczas spalania co w przypadku paliwa benzynowego, roczne zmniejszenie ilości emisji węgla może dojść do 8 200 000 ton.
Razem, można uzyskać wartość kredytu emisyjnego dochodzącego do 12 500 000 ton dwutlenku i tlenku węgla.
Wartość tego rocznego kredytu na międzynarodowej aukcji może być sprzedana w realnej wysokości 80 zł. za tonę, czyli cała wartość kredytu środowiskowego może wynosić 1 miliard złotych. Wartość ta stanowi ok. 12% wartości możliwej ilości spalanego biopaliwa.
Wartość dodatkowego kredytu środowiskowego można uzyskać poprzez uprawy w polskim klimacie szybko rosnącej wierzby czy malwy jako materiałów opałowych stosowanych do ogrzewania domostw.

Marek Ficiński
mficinski@earthlink.net
rys. Jarek Gach

Marek Ficiński