Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Jednogłośnie przeciw GMO

„REGIONY WOLNE OD GMO, BIORÓŻNORODNOŚĆ I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” – spotkanie 180 profesjonalistów z około 40 krajów 22 – 23.1.2005 w Berlinie.

Celem spotkania było wypracowanie sposobów ochrony przed GMO, a szczególnie możliwości tworzenia stref wolnych od GMO.

ICPPC zyskało poparcie uczestników konferencji dla listu skierowanego do polskich ministrów rolnictwa i środowiska, w którym domagało się wprowadzenia zakazu importu i uprawy genetycznej kukurydzy MON810.

Decyzję taką 21 stycznia podjął rząd węgierski. Uczestnicy konferencji wyrazili w liście nadzieję, że Polska odegra aktywną rolę w tworzeniu Europy wolnej od GMO.

Konferencja była zorganizowana przez: Foundation on Future Farming (Niemcy), European Network on Genetic Engineering (Niemcy) i Assembly of European Regions (Francja).

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy postępy kampanii „Stop dla GMO w Polsce”, wskazując równocześnie na niezwykle duże zagrożenia jakie stwarza GMO dla bogactwa polskiej bioróżnorodności, tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i jakości polskiej żywności. ICPPC prowadzi kampanię tworzenia stref wolnych od GMO od czerwca 2004 r. Rezolucję w tej sprawie podjęły województwa: podkarpackie, podlaskie, małopolskie; powiaty: bocheński i suski; gmina/miasto Kraków; gminy: Chmielnik, Łapanów, Łącko, Polanów (mapa - www.gmo.icppc.pl).

Podobnie jak inni uczestnicy konferencji wierzymy, że nie wolno zostawić przyszłości naszej żywności, środowiska i rolnictwa w rękach międzynarodowych korporacji i europejskich biurokratów. Decyzje w tych sprawach, wspierane przez narodowe rządy, muszą być podejmowane na lokalnym i regionalnym poziomie (Deklaracja berlińska).

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele różnych organizacji, m.in.:

Minister Rolnictwa, Salzburg
władze regionu Karyntia
przedstawiciel Górnej Austrii w Parlamencie Europejskim
przedstawicielstwo Dolnej Austrii w UE
członkowie Parlamentu Europejskiego
Europejski Greenpeace
Europejski IFOAM
Zgromadzenie Regionów Europy, Strasbourg
Friends of the Earth Europe
Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Żywienia i Rolnictwa z Niemiec
Women in Europe for Common Future
Związek Administracji Prefekturalnych Grecji
Stowarzyszenie Aesia Regione Toscana
Stowarzyszenie English Nature

Więcej o kampanii GMO:
www.gmo.icppc.pl,
www.gmofree-europe.org

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, tel./fax 0-33/8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl

W 2002 r. ICPPC zostało uhonorowane Nagrodą Goldmana - Noblem Ekologicznym i siedzibę ICPPC odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.
Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose