Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JEŚLI NIE KOLUMNA TO CO?

30.5. w Łodzi w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” odbyło się spotkanie przedstawicieli kilkunastu pozarządowych organizacji ekologicznych. Została podpisana przez organizacje poniższa deklaracja oraz ustalono skład grup zajmujących się poszczególnymi ważnymi dla przyrody sprawami. Nie został ustalony termin następnego spotkania ze względów organizacyjnych. Była propozycja, aby ponownie zrobić je w Łodzi, jednakże w takim razie może się ono odbyć nie wcześniej niż w połowie października. Jeśli zatem zaistnieje potrzeba zrobienia spotkania wcześniej, proszę o zgłoszenie się organizacji oraz osoby, która by je przygotowała. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy.

A oto dokumenty:
Łódź, 30.5.2000

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
Niżej podpisane pozarządowe organizacje ekologiczne (POE) zgadzają się co do potrzeby kontynuacji procesu budowania Porozumienia POE.
Celem jego będzie określenie:
• minimum programowego;
• Zielonej Karty Etycznej;
• Procedur wyłaniania reprezentantów POE.
Dla realizacji powyższych celów sygnatariusze deklaracji zgadzają się spotykać.

Społeczny Instytut Ekologiczny – Warszawa;
Stowarzyszenie „Federacji Zielonych” – Tychy;
Polska Zielona Sieć – Kraków
Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
Towarzystwo Ekologiczne
„Ziemia Przede Wszystkim” – Poznań; Okręg Dolnośląski
Polskiego Klubu Ekologicznego – Wrocław;
Bydgoskie Forum Ekologiczne;
Stowarzyszenie „Zielona Szkoła” – Łódź;
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” – Bielsko-Biała;
Federacja Zielonych Grupa Opolska;
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot –Bielsko-Biała;
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Krąg Przyjaciół Ziemi” – Płock;
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”– Łódź

Na spotkaniu ustalone zostały grupy osób, które zajmą się opracowaniem powyższych tematów:
1. Grupa ustalająca formułę kolejnych spotkań:
Maciej Kozakiewicz
(Forum Odpowiedzialnego Biznesu –
maciejko@most.org.pl i
Monika Gorzelańska
(ODE „Źródła” –
monika@zrodla.most.org.pl).
Gotowe, dostępne pod adresem:
http://www.most.org.pl/zrodla/formula.htm
2. Grupa opracowująca minimum programowe:
Grzegorz Wojsław
(Pracownia na rzecz Wszystkich Istot –
grzego3@wp.poczta.pl),
Darek Szwed
(Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego – szwed@bwle.most.org.pl),

Barbara Barwacz
(Polski Klub Ekologiczny
– energetyka@zgpke.most.org.pl)
3. Grupa opracowująca Zieloną Kartę Etyczną: Anna Sobieska (asobiesk@kki.net.pl) i Piotr Frączak
4. Grupa opracowująca procedury wyłaniania reprezentantów POE:
Ryszard Skrzypiec
(Stowarzyszenie „Federacja Zielonych” –
rychskr@chtn.most.org.pl),
Zenon Michajłowski
(Polski Klub Ekologiczny –
biuro@zgpke.most.org.pl) i
Władysław Skalny
(Liga Ochrony Przyrody)

Monika A. Gorzelańska
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Kilińskiego 78, 90-119 Łódź
tel./fax 0-42/6301749
e-mail: monika@zrodla.most.org.pl
Monika A. Gorzelańska