Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Jest Park Słowiański!

W dniu 31.5 br. Rada Miejska w Szprotawie ustanowiła Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy o nazwie „Park Słowiański” o pow. 85 ha, zlokalizowany w pradolinie Bobru na południowy zachód od miasta. Głównym przedmiotem ochrony w powołanym zespole są zabytkowe grądy, olsy źródliskowe i pradolina geologiczna, jak też znajdujące się na jej terenie obiekty archeologiczne z Grodem „Chrobry” na czele. Ponadto zarejestrowano tu ponad 70 gatunków ptaków, w tym aż 7 gatunków dzięciołów. Osobliwością parku jest występowanie żółwia błotnego i traszki zwyczajnej w okolicach tzw. Grzęzawiska Chorwackiego.

Park posiada udokumentowaną historię sięgającą średniowiecza, kiedy to należał do domeny książęcej Piastów Śląskich, a następnie do zakonu Magdalenek. To tu, w roku 1000 Bolesław Chrobry powitał cesarza niemieckiego Ottona III na trasie pielgrzymki do Gniezna. Jego urządzaniem zajęto się pod koniec XIX w., a w latach 30-tych XX w. ogłoszono rezerwatem. Do parku zbudowano kładkę przez Bóbr, usypano „Wyspę Zaręczynową” w kształcie serca, posadzono sprowadzane gatunki roślin. Projektanci zespołu uważają, że historyczny park urządzano inspirując się Parkiem Mużakowskim w Łęknicy.

Inicjatywa przywrócenia obszarowi statusu ochronnego wyszła w 2006 r. od Towarzystwa Bory Dolnośląskie, które w czynie społecznym dla miasta opracowało wymaganą dokumentację. Działania poparli pisemnie mieszkańcy, instytucje lokalne i organizacje pozarządowe. A dobra wola, współdziałanie i zrozumienie dla zebranych argumentów ze strony magistratu, rady miejskiej i nadleśnictwa zaowocowały wspomnianą uchwałą. Jest to pierwszy akt prawny tego typu w powojennej historii Szprotawy.

Nic tylko pogratulować!

Maciej Boryna
Towarzystwo Bory Dolnośląskie
Szprotawa
tel. 0600 83 17 86
www.szprotawa-turystyka.xn.pl
www.tbdwitryna.w.interia.pl

Zob. także:


Powyższy artykuł w pliku PDF: pdf
Maciej Boryna