Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

JEST POSTANOWIENIE NSA, PATOLOGIA TRWA NADAL

W połowie czerwca telewizja pokazała modernizację wyciągu w Kotle Gąsienicowym pod Kasprowym Wierchem. Tymczasem w świetle prawa inwestycja, zwana „modernizacją”, a właściwie będąca wręcz budową nowego wyciągu, polega ona bowiem na kilkukrotnym zwiększeniu przepustowości oraz znacznym zeszpeceniu kopuły szczytowej Kasprowego, jest inwestycją nielegalną. Ponadto, od blisko dziesięciu lat kolejka ta winna przejść pod Zarząd Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z art. 10 i 62 Ustawy o Ochronie Przyrody w zarządzanie TPN winien przejść zresztą cały system kolejek w rejonie Kasprowego Wierchu. Niestety, niedopełnienie legislacyjnego obowiązku przez Ministerstwa Transportu i Ochrony Środowiska generuje patologiczne zjawiska, jakich jesteśmy świadkami przez ostatnie lata.
Cała sprawa wygląda w skrócie tak: przed rokiem Burmistrz Zakopanego wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji o nazwie „modernizacja Kolei Linowej „Gąsienicowa””.
Od tej decyzji Tatrzański Park Narodowy odwołał się do Wojewody Małopolskiego. Decyzją wojewody z 15.11.99 utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy, a więc zgodzono się na „modernizację”. Uzasadnienie decyzji było zagmatwane i niejasne, przy czym powoływało się jedynie na wybrane przepisy prawa budowlanego, pomijając ustawodawstwo z zakresu ochrony przyrody. Pozostała możliwość skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do NSA wpłynęły trzy skargi – od Tatrzańskiego Parku Narodowego, nowosądeckiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody oraz Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego.
Tu zaszła sprawa bardzo dziwna i niezbyt przyjemna. Okazało się bowiem, że Ministerstwo Ochrony Środowiska po raz kolejny udowodniło, iż z ochroną przyrody nie zawsze chce mieć wiele wspólnego. W protokole z negocjacji samorządowców podtatrzańskich z Ministerstwem Środowiska z 31.3.2000 znalazło się między innymi takie oto ustalenie: „Wycofanie skargi do NSA złożonej przez dyrektora TPN na decyzję o pozwoleniu na budowę – modernizację Kolei Linowej Gąsienica” (pisownia oryginalna).
Skarga TPN – za błogosławieństwem Ministerstwa Ochrony Środowiska – została wycofana. Pozostały skargi organizacji ekologicznych. Skarga ZG PKE połączona była także ze sprawą nieprzekazania kolejek w rejonie Kasprowego w zarząd TPN. Naczelny Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu 26.4.2000 postanowił wstrzymać zaskarżoną decyzję o „modernizacji” kolei linowej Gąsienicowa, uzasadniając, iż jej wykonanie mogłyby narazić TPN na znaczną szkodę i spowodować trudne do odwrócenia skutki. W połowie czerwca prace przy budowie trwały. Przedstawiciele inwestora zapowiedzieli, że pomimo decyzji sądu będą prowadzić je nadal. Co na to prokuratura i zakopiańska policja?

Tomasz Poller
Sekcja Parków Narodowych PKE
Tomasz Poller