Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KOLEJNA "KOLEJ NA KOLEJ"

II Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczno-Transportowe „KOLEJ NA KOLEJ” odbędzie się 13-14.5 w Poznaniu. W programie seminarium, wystawy, rozmowy panelowe, wycieczka koleją po pięknych szlakach Wielko-polski etc. Informacje i szczegóły:

SIS ULICA, skr. 5
60-966 Poznań 31
tel. 0-604/799-450 Rafał Kurek
lub 0-61/8671-761
Katarzyna Jankowska
e-mail: rafal@zpw.most.org.pl


Pod powyższym adresem, po przesłaniu koperty A5 i znaczka za 1 zł można dostać broszurę:

I Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczno-Transportowe Kolej na kolej Poznań 13-14 kwiecień 1999. Materiały pokonferencyjne, ZB i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ulica”, Poznań 1999, ISBN 83-87331-15-5, 20 s. A5, 40 g. Wydawnictwo to zawiera opis sympozjum, streszczenia wygłoszonych referatów oraz uchwalone dokumenty końcowe.