Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kolejny nielegalny cyrk ze zwierzętami ukarany dzięki "Empatii"

KOLEJNY NIELEGALNY CYRK ZE ZWIERZĘTAMI UKARANY DZIĘKI „EMPATII”

Jakiś czas temu nagłaśnialiśmy sprawę działania cyrków, które nie mają zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii scenariuszy występów zwierząt. Przypominamy, że konieczność przedstawiania takich scenariuszy jest wymogiem ustawowym i dotyczy zarówno polskich cyrków, jak i zagranicznych, które występują na terenie naszego kraju. Dzięki naszym interwencjom została skierowana do sądu sprawa przeciwko Cyrkowi „Milano”, a występujący w Szczecinie niemiecki Cyrk „Berolina”, w ostatniej chwili uzyskał wymagane pozwolenie. W czwartek, 26.8, mieliśmy do czynienia z kolejnym podobnym przypadkiem. We Włoszczowie zamierzał wystąpić bez zezwolenia Cyrk „Domino”. Miał pecha. Na miejscu byli członkowie „Empatii”.

Zanim cyrk dojechał na miejsce występów, wysłaliśmy pisma do burmistrza, policji i Powiatowej Inspekcji Weterynarii z żądaniem wydania zakazu występów. O sprawie poinformowaliśmy również lokalne media. Dyrektor cyrku próbował uzyskać zgodę na występy, wysyłając scenariusz faksem do Głównego Lekarza Weterynarii. Pomimo, iż nie uzyskał takiej zgody w dniu występów, przedstawienie odbyło się. Na miejscu była policja i inspekcja weterynaryjna, która udokumentowała naruszenie prawa. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Całe zajście opisał kielecki dodatek do „Gazety Wyborczej” (http://miasta.gazeta.pl/kielce/1,35255,2254563.html).

W czasie występów lokalni działacze zorganizowali kilkunastoosobową pikietę, w trakcie której rozdawali ulotki i kolorowanki dla dzieci (http://empatia.pl/plik/34.pdf).

Do protestujących wyszedł dyrektor cyrku, wdając się w długą dyskusję.

Na marginesie tej sprawy warto zastanowić się nad procedurą zatwierdzania scenariuszy występów zwierząt w cyrkach. W praktyce takie pozwolenie może uzyskać niemal każdy, bowiem inspekcja weterynaryjna nie ma zwyczaju wnikliwego rozpatrywania wniosków. Nikt z urzędników nie ogląda rzeczywistych występów i nie potwierdza prawdziwości rozpisanego scenariusza. Nikt też nie sprawdza, w jakich warunkach zwierzęta podróżują i są przetrzymywane pomiędzy występami. W Cyrku „Domino” występuje kilka gatunków zwierząt, m.in.: lamy, osły, kuce, wielbłądy, owce, psy, kozy i konie. Z naszych obserwacji wynika, że lamy uwiązane są na krótkich łańcuchach, nerwowo krążą w kółko i wykazują oznaki stresu. Warunki, w których przebywają zwierzęta w cyrkach często prowadzą do tego typu zachowań (tzw. stereotypowych).

Zachęcamy wszystkich, do informowania nas o występach cyrków w Waszym mieście, sprawdzania, czy cyrk ma zatwierdzony scenariusz (http://www.wetgiw.gov.pl/ochrona_zwierzat/lista_organizatorow_wystepow_treningow_i_tresury.pdf), dokumentowania warunków, w jakich żyją w cyrkach zwierzęta. Napiszcie do nas, pomożemy przy organizacji protestu, poradzimy jak napisać odpowiednie pisma, zawiadomimy media. Każdy w Was może coś zrobić dla zwierząt!

Więcej o kampanii „Cyrk bez zwierząt”:
http://empatia.pl/str.php?dz=4

Dariusz Gzyra
Stowarzyszenie „Empatia”
http://empatia.pl
info@empatia.pl

tel. 0 507 28 66 43
Dariusz Gzyra