Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KONCERT NA RZECZ WYDAWNICTWA ZB…

…odbył się 7.6.2000 w klubie studenckim „Pod Jaszczurami” w Krakowie. Zagrali:
WHOREHOUSE – Kraków:
W.H.E., Smoluchowskiego 4/58,
30-083 Kraków, tel. 0-12/637 57 22,

FORGOTTEN SOULS – Kraków:
Krzysiek, tel. 0-502/95 96 15

ELOE – Kraków:
tel. 0-602/103 526

DEATH INTERIOR – Proszowice

ALINOE – Proszowice

Szczgóły:
http://www.most.org.pl/zb/muzyka/koncert/koncert.htm

Dziękuję: Oli Grzegorzek, Ani Sznurawie, Kasi (Ty wiesz za co), Beacie Zadumińskiej, p. Bożenie Bałazińskiej, firmie „Internet Polska”, Stanisławowi Alwasiakowi, Andrzejowi Żwawie, Ryśkowi Kowalskiemu, Piotrowi Garbaczowi, Arkowi Kamykowi, Rafałowi Włodarczykowi, Grześkowi „Łajce”, Krzyśkowi Aniśkiewiczowi, Krzyśkowi Wójcikowi, Harremu, „Rembiszowi”, przyjaciołom z Whorehouse, Forgotten Souls, Alinoe, Death Interior, Eloe, wolontariuszom Wydawnictwa „ZIELONE BRYGADY” (Barbarze Smole, Annie Komorowskiej, Jackowi Gemzikowi) – bez których koncert na pewno by się nie odbył.

Daniel Lipiński
daniel@zb.most.org.pl
tel. 0-501/546 776

Zgodnie z art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych oraz §18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami, podajemy do wiadomości następującą informację:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Wydawnictwo Zielone Brygady z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 12/24, w dniu 7.6.2000 r. prowadziło w Krakowie przy Rynku Głównym 8 na terenie Klubu Studenckiego „Pod Jaszczurami” podczas koncertu publiczną zbiórkę pieniędzy w postaci kwesty do zamkniętych puszek kwestarskich, z przeznaczeniem zebranych środków na cele statutowe Fundacji, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6.6.2000 r. nr OC.04.5022-19/00. Łącznie zebrano kwotę 30,40 zł (słownie zł: trzydzieści 40/100), którą przeznaczono na naświetlanie okładki do kolejnego numeru pisma Zielone Brygady. Pismo Ekologów.

W imieniu Wydawnictwa,

Andrzej Żwawa
Pełnomocnik Zarządu
Fundacji Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych
ds. Wydawnictwa „Zielone Brygady”