Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konferencja i wystawa ekologiczna „Dom, ogród, miasto, styl życia na XXI wiek”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji, warsztatach oraz wystawie ekologicznych technologii dla budynków i ogrodów „Dom, ogród, miasto, styl życia na XXI wiek”, które odbędą się w ramach Festiwalu „Otwarte Ogrody” w Podkowie Leśnej 13-16.9.2007. Uczestnikami będą pracownicy samorządów i organizacji pozarządowych, specjaliści z zakresu planowania i architektury, nauczyciele, studenci i mieszkańcy „zielonych”, miejscowości położonych wokół Warszawy oraz willowych dzielnic stolicy.

   

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miasta Podkowa Leśna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Związek Podkowian, we współpracy z Urzędem Miasta Milanówek. Partnerami są też: Stowarzyszenie Architektów Polskich, British Council, Preservation Trades Network. Patronaty honorowe objęli: Ambasador Królestwa Danii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Celem wydarzenia jest edukacja na temat ochrony środowiska, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, prezentacja ekologicznych technologii dla budynków i ogrodów oraz integracja i sieciowanie „zielonych” miejscowości wokół Warszawy w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie pomoże w wypracowaniu międzynarodowego programu współpracy dla tych miejscowości.
Ramowy program:
 • Prezentacje dobrych praktyk z Polski, Niemiec, Anglii (Fundacja REEEP, SARP, Solar Cities Poland, Beyond Green Londyn, Preservation Trades Network oraz inne instytucje i firmy prywatne) (13-14.9., godz. 10.00-13.00)
 • Warsztaty:
 1. „Miasto – ogród”, dialog z otoczeniem, warsztat dla dzieci poprowadzi architekt Dariusz Śmiechowski, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, sekretarz generalny SARP, specjalizujący się w ekologicznym budownictwie (12-13.9.).
 2. „Dom, ogród, miasto, styl życia na XXI wiek”, warsztat dla nauczycieli poprowadzi dr. Anna Kalinowska, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem, Uniwersytet Warszawski (12-13.9.)
 3. „Dom, ogród, miasto, styl życia na XXI wiek”, warsztat dla pracowników samorządów (burmistrzowie, osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, inwestycje, turystykę, promocję) oraz przedstawicieli NGO w „zielonych” miastach, położonych w zielonym paśmie wokół Warszawy, poprowadzą Peter Richards, REEEP (specjalista od zagadnień związanych z energiami odnawialnymi i ekologicznym budownictwem), Jonathan Smales, Beyond Green, Londyn (13-15.9., godz. 13.00-8.30)
 4. „Dokumentacja zagrożonego detalu architektonicznego w miastach-ogrodach (Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów)”. Warsztat poprowadzony zostanie przez architekta-konserwatora Misię Leonard, wieloletniego konserwatora Nowego Jorku, założyciela Preservation Trades Network, dr hab. Edytę Suplińską-Polit z Uniwersytetu Warszawskiego (11-14.9.)
 • Prezentacje multimedialne – przygotowana przez firmy wystawa technologii ekologicznych dla budynków (15-16.9., godz. 12.00-16.00)
 • Kiermasz roślin ogrodowych dla miast-ogrodów (15-16.9.)
 • Konsultacje ogrodników (15-16.9.)
 • Wycieczki po ogrodach i budynkach zaprojektowanych zgodnie z zasadami ekologii (15-16.9.)
 • Szlak Otwartych Pracowni Rzemieślniczych, rzemieślnicy prezentują tajniki swojego zawodu (15-16.9.)
 • Liczne wydarzenia kulturalne w ramach Festiwalu „Otwarte Ogrody”, którego uroczyste otwarcie nastąpi w piątek o godz. 19.00. Wystąpi zespół Trebunie Tutki.
Więcej o programie: www.otwarteogrody.pl, www.podkowalesna.pl lub u kierownika projektu Magdaleny Prosińskiej, email: mprosinska@wp.pl


Powyższy artykuł w pliku PDF: