Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konferencja „Kobiety i Rozwój”

9-10.11.2007 odbyła się konferencja „Kobiety i Rozwój”. Było to spotkanie kobiet-liderek działających na rzecz zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Pierwszego dnia spotkanie miało miejsce w Krakowie, drugi zaś zorganizowano w Lanckoronie.Bogaty program konferencji, obejmujący zarówno inspirujące wykłady jak i warsztaty, pozwolił uczestniczkom/uczestnikom poszerzyć wiedzę na tematy związane z działalnością społeczności lokalnych, aktywnością kobiet na wsi, inicjatywami na rzecz rozwoju na świecie itp.W spotkaniach uczestniczyło ok. 70 osób. Podczas warsztatów każdy mógł przedstawić swoją działalność, wykazać się osiągnięciami, podzielić doświadczeniem, pomysłami, zachęcić do uczestnictwa w projektach poszczególnych organizacji. Tematy poruszane podczas spotkań niejednokrotnie wywoływały burzliwe dyskusje.Konferencja zaowocowała pozyskaniem nowych znajomości wśród uczestniczek/ków, ale przede wszystkim zainicjowano powstanie bazy danych poszczególnych organizacji oraz bazy danych dobrych praktyk. Pojawił się także pomysł stworzenia ogólnopolskiego Babińca (portal i forum) – wzorem projektu „Babiniec – kobiety na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju lokalnego na terenach wiejskich”, realizowanego w gminie Lanckorona. Zaproponowano również, by tego typu spotkania organizowane były co roku. Dałoby to bowiem możliwość konfrontacji tego, czy i jak wykorzystano wiedzę zdobytą podczas spotkania.Konferencji towarzyszyły imprezy, tj. koncert zespołu Karpaty Magiczne oraz wystawa fotografii Dominiki Zaręby pt. Gwatemala – kolory i kobiece inspiracje świata Majów.Okazało się, że tego typu spotkania są kobietom bardzo potrzebne. Świadczą o tym komentarze uczestniczek:

Oprócz mądrości kobiety mają w sobie poczucie piękna. To stwierdzenie idealnie sprawdziło się na konferencji „Kobiety i Rozwój”. Organizatorki: Natalia i Ewa z organizacji „Przestrzeń Kobiet” stanęły na wysokości zadania. Zaprosiły wyjątkowe, otwarte osoby do prowadzenie prelekcji, które mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i ogromne doświadczenie. Urzekła nas forma konferencji uwzględniająca nie tylko stronę wykładową, która miała wysoki poziom merytoryczny, ale również możliwość doświadczenia miejsc i sytuacji związanych z rozwojem kobiet – liderek środowisk lokalnych. Konferencja pozwoliła na poznanie i zintegrowanie organizacji kobiecych z całej Polski w scenerii wspaniałych wnętrz „z duszą” np. „Sienkiewiczówka” – Kraków, „Pensjonat Tadeusz” – Lanckorona i innych. A co wyniosłyśmy z tej konferencji? Przede wszystkim poczucie, że nie jesteśmy same, że istnieją organizacje podobne do naszej i ludzie, którym chce się walczyć o możliwości spełniania się kobiet. Mamy nadzieję, że razem opracujemy nowe projekty i spotkamy się niebawem w jeszcze szerszym gronie. (Ania i Monika, organizacja „Wolna Kobieta”)

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Lena Ciurysek