Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONFERENCJA NAUKOWA: UMYSŁ I SERCE W EDUKACJI HOLISTYCZNEJ

Stowarzyszenie „Edukacja dla przyszłości”
wraz z
Zakładem Socjologii Wychowania
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
i
Society for Effective Affective Learning (SEAL) (GB)

ma zaszczyt zaprosić na
I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ,
będącą kontynuacją I Naukowej Krajowej Konferencji, zapoczątkowanej w 2001 r.
przez Stowarzyszenie z cyklu


„DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU?
MODEL EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI”


pod tytułem:
UMYSŁ I SERCE
W EDUKACJI HOLISTYCZNEJ


(Wspierając wieloaspektową inteligencję)


Językiem wykładowym konferencji jest polski/angielski

Komunikat

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.5.2003
na Uniwersytecie Gdańskim

Serdecznie zapraszamy studentów, nauczycieli i nauczycieli akademickich,
naukowców, jak i wszystkich tych, którym leży na sercu przyszłość edukacji
za 10…100…1000 lat, przyszłość społeczeństwa i świata.

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem wykładów w Sesji Plenarnej
lub przeprowadzeniem warsztatów
edukacyjnych/ekologicznych/psychologicznych/artystycznych/muzycznych
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł i krótkie streszczenie do 100 słów) do 30.10.2002 na adres
Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości”, skr. 62, 03-548 Warszawa 24