Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KONFLIKT WOKÓŁ KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

KONFLIKT WOKÓŁ KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Cały czas trwa konflikt pomiędzy władzami Szklarskiej Poręby a dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego i organizacjami ekologicznymi, dotyczący budowy nowych inwestycji narciarskich w KPN. Mieszkańcy miasta Szklarska Poręba zapowiadają w najbliższym czasie zablokowanie drogi krajowej do granicy, jeśli Ministerstwo nie zgodzi się na „inwestycję” w Parku. Sytuacja jest bardzo poważna, mieszkańcy miasta posługują się fałszywymi argumentami i oskarżają Park oraz ekologów o hamowanie rozwoju miasta. Ministerstwo Środowiska nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, co prawda prof. Ewa Symonides zapowiadała, że nie dopuści do rozwoju inwestycji na terenie Parku, ale nie wiązało się to z żadnym pisemnym oświadczeniem.
Obawiamy się, że silny lobbing prowadzony przez samorządowców ze Szklarskiej Poręby przyniesie skutki i w końcu dojdzie do realizacji inwestycji. Z tego też powodu wystosowaliśmy list do Ministerstwa Środowiska i zachęcamy do podpisywania go przez organizacje związane z ochroną przyrody. Jeżeli Wasza organizacja zgadza się z treścią niniejszego listu i ma chęć go podpisać, prosimy o przysłanie pozytywnej odpowiedzi na adres leisik@poczta.fm lub zadenqba@wp.pl do 30.9.
Autorami apelu są Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Basta” oraz Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Z poważaniem:
Paweł Kisel
Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne „Basta”
ul. Jordanowska 30, 52-403 Wrocław
Rafał Jakubowski
Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
al. Wojska Polskiego 2/1, 58-310 Szczawno Zdrój

APEL W SPRAWIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Pan Czesław Śleziak Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze!
My, niżej podpisane organizacje, zajmujące się ochroną dzikiej przyrody, od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z rozwojem turystyki masowej w Karkonoskim Parku Narodowym.
Nasze szczególne obawy budzą projekty nowych inwestycji narciarskich, zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10.7.1992, które do dzisiaj nie zostały zrealizowane. Dotyczą one 3 niewybudowanych wyciągów na wschód od trasy zjazdowej FIS, leżącej na zboczach Szrenicy. Inwestycje zostały zlokalizowane w cennych przyrodniczo miejscach, jakimi są Kocioł Szrenicki oraz Łabski Szczyt.
Zważając na istnienie różnorodnych opinii dotyczących budowy wspomnianych inwestycji, wnosimy o jednoznaczne i pisemne stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż w aktualnie opracowywanym Planie Ochrony Parku, nie powinny znaleźć się inwestycje narciarskie na wschód od trasy zjazdowej FIS. Uważamy, że to przede wszystkim na Ministerstwie Środowiska spoczywa ciężar odpowiedzialności za tę decyzję.
Z poważaniem
Paweł Kisel, Rafał Jakubowski