Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konkurs fotograficzny WWF "Wieś, rolnictwo, żywność w obiektywie"

WWF organizuje międzynarodowy konkurs dla fotografów pod hasłem "Wieś, rolnictwo, żywność w obiektywie". Zapraszamy do pokazania piękna i bogactwa obszarów wiejskich, uchwyconych w obiektywie aparatu fotograficznego. Uświadomi to społeczeństwu, co tracimy przy intensyfikacji produkcji na wsi i pomoże skuteczniej promować zrównoważony rozwój terenów rolniczych. Konkurs organizowany jest na szczeblu europejskim i wezmą w nim udział fotograficy ze wszystkich krajów Unii, a prace oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów. Dlatego zwycięstwo w tym konkursie to ogromny zawodowy prestiż. Polska edycja konkursu WWF rozpoczęła się 1.2. i potrwa do 15.4.2005. Na zwycięzców czeka sprzęt fotograficzny marki Kodak, której producent jest głównym sponsorem konkursu w Polsce. Najlepsze zdjęcie zostanie wykorzystane w czasie międzynarodowej kampanii WWF promującej zrównoważone rolnictwo. Patronami medialnymi są „Biuletyn Fotograficzny”, „Foto” i portal internetowy Tlen. Sponsorem wystawy pokonkursowej są laboratoria Profilab.

Wszystkie nadesłane zdjęcia będą miały także szansę na zdobycie nagrody na szczeblu międzynarodowym. W czasie eliminacji w Brukseli oceniane będą prace fotografików ze wszystkich krajów Unii. Na zwycięzców, oprócz ogromnego prestiżu, czeka sprzęt fotograficzny firmy Canon oraz możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wystawy w siedzibie głównej tej firmy.

Więcej informacji o konkursie na stronach www.wwf.pl/konkurs_foto

Dlaczego rolnictwo? Konkurs jest częścią większej inicjatywy WWF, która ma na celu uświadomić społeczeństwu wpływ Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na środowisko. WWF zamierza stworzyć międzynarodowe archiwum zdjęć, które zilustrują bogactwo i piękno obszarów wiejskich w Europie, ale także udokumentują negatywne skutki złych praktyk rolniczych. To element ogólnoeuropejskiej kampanii, która ma pomóc w ocaleniu piękna i bogactwa środowiska naturalnego wsi. WWF nawołuje do takiej reformy WPR, aby troska o dobro środowiska była jednym z jej głównych celów.

Więcej informacji o tym, co dzieje się w polityce rolnej w całej Europie, można znaleźć na stronach internetowych www.wwf.pl/cap/index.cfm. Strony te są główną częścią projektu WWF związanego z promocją WPR i powstały dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Sznyk - Specjalista ds. Komunikacji, WWF Polska, tel. 0692 452 118, e-mail: asznyk@wwf.pl
Inga Kołomyjska - Kierownik Projektu Integracja UE, Rolnictwo, Zachowanie Bioróżnorodności, WWF Polska, 0-22 849 84 69, e-mail: ikolomyjska@wwf.pl