Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KONKURS „PRZYRODA W MIEŚCIE”

KONKURS „PRZYRODA W MIEŚCIE”
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza konkurs pod nazwą: „Przyroda w mieście”, którego celem jest zachowanie terenów cennych przyrodniczo w granicach miast.

Celem konkursu jest wsparcie organizacji ekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody głównie na terenach miejskich.
Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą (lub chcą prowadzić) działania na rzecz ochrony przyrody, takie jak np.:
• Organizacja prelekcji w szkołach.
• Organizacja wystaw o tematyce przyrodniczej.
• Organizacja konkursów.
• Przygotowywanie projektów planów ochrony przyrody.
• Prowadzenie zajęć terenowych (wycieczki, pikniki z konkursami, prowadzenie drobnych prac rzecz ochrony przyrody i zwierząt i inne).
• Akcje sprzątania i opieka wybranych terenów.
• Tworzenie ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych.
• Akcje sadzenia drzew.
• Prowadzenie inwentaryzacji drzew pomnikowych, itp.
• Prowadzenie obserwacji ptaków, akcje ochrony płazów, itp.
• Prowadzenia innych działań na rzecz ochrony przyrody dostosowanych do warunków lokalnych.
Nagrodami w konkursie jest 10 nagród pieniężnych w wysokości 5000 zł.
Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca z właściwym urzędem dzielnicy, miasta, gminy lub powiatu.
Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Działania proponowane w konkursie mogą trwać maksymalnie 7 miesięcy. Formularz wniosku oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.fwie.eco.pl/konkurs
Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.fwie.eco.pl/konkurs lub u Tomasza Walkowicza (tel. 0-12/422 22 64 w. 18, e-mail: walek@fwie.eco.pl).