Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KONKURS PUBLICYSTYCZNY

Esej: przyroda, ochrona środowiska, etc. przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z całego kraju.

Wymieniony konkurs odbędzie się w ramach VII Festiwalu Ekologicznego „EKOKONFRONTACJE”, w czerwcu 2002 r.

Tytuł konkursu należy traktować jako hasło wywoławcze. Nie chcemy narzucać żadnego konkretnego tematu, licząc na indywidualne inspiracje uczniów.

Prace wraz z godłem i wiekiem uczestnika należy nadsyłać na adres Stowarzyszenia do 25.5.2002.

Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas pierwszego dnia Ekokonfrontacji. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o dokładnym terminie. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace. Dla laureatów przewidujemy nagrody książkowe i prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej oraz udział w warsztacie dziennikarskim (podczas Ekokonfrontacji) przeprowadzonym przez Olgę Tokarczuk.

Organizator:
Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
AL. Wojska Polskiego 2/1, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. 0608 154 216