Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KORZYŚCI I SZANSE ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

KORZYŚCI I SZANSE ROZWOJU
WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Publikacja zawiera materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 16 – 18.6 br. Problematyka referatów oparta jest głównie na możliwościach rozwojowych związanych z wykorzystaniem OZE.
Poruszanych jest tu wiele aspektów zagospodarowania odnawialnych źródeł energii takich jak: możliwość redukcji lokalnego bezrobocia, systemowe podejście do wykorzystania zasobów OZE, przygotowanie realizacji inwestycji w sektorze publicznym. Część referatów zawartych w publikacji dotyczy także: sposobu finansowania inwestycji z zakresu źródeł odnawialnych, polskich i unijnych przepisów prawnych oraz wykonywania audytów energetycznych. W materiałach tych zawarte są praktyczne przykłady oraz strategie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z analizą efektów.
Redakcja: Tomasz Strojny, Piotr Rymarowicz
Projekt okładki: Paweł Adamus
Publikację przygotowały:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków,
tel./fax 0-12/631 57 30, 631 57 31, 631 57 32, e-mail: office@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
Towarzystwo na rzecz Ziemi,
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel/fax 0-33/84 22 120, 84 41 934, e-mail: office@tnz.most.org.pl, www.tnz.most.org.pl, konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (http://www.wfos-krakow.eco.pl), wydrukowana na papierze z makulatury, nie bielonym chlorem
ISBN 83-87331-54-6, Kraków – Oświęcim 2003, 100 str. A4, publikacja bezpłatna*
Zamówienia: Towarzystwo na rzecz Ziemi
Wersja internetowa: www.fwie.eco.pl/oze