Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KRÓTKA HISTORIA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

Dawno, dawno temu, nie tak daleko, bo tam, gdzie Warta wpada do Odry, była sobie zabagniona, porośnięta lasem łęgowym i poprzecinana licznymi odnogami Warty, dolina. Była, bo dwa wieki temu przeprowadzono, na wielką skalę roboty melioracyjne. Wycięto lasy, powstały wały, a dolinę Warty uregulowano. „Ziemie odzyskane traktowano jako użytki rolnicze, prowadząc wypas zwierząt i pozyskując siano. Na przestrzeni czasu powstały tutaj unikalne siedliska lęgowe wielu gat. ptaków. Te łąki i pastwiska, otoczone rozlewiskami, to „ptasi raj”.

Obecnie, by sytuacja była równie dogodna dla ptaków, istnieje konieczność prowadzenia ekstensywnej gospodarki łąkowej np. przez prowadzenie wypasów.

Park Narodowy „Ujście Warty” leży głównie na obszarze gm. Słońsk i Witnica. Powstał on w lipcu 2001, ma pow. 7 955,86 ha, a jego otulina ma ponad 10 tys. ha. Siedziba Parku mieści się w Chyrzynie. Posiada on również ośrodek edukacyjny, gdzie można prowadzić np. warsztaty ekologiczne.
Adres:
PN „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca
tel. 0-95/7524026-28
e-mail: pnuw@poczta.onet.pl

Jan Andrukiewicz
Jan Andrukiewicz