Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KSIĄŻKI DOT. ALTERNATYWNEJ EKONOMII

KSIĄŻKI DOT. ALTERNATYWNEJ EKONOMII

dr Szczęsny Górski
Mielęckiego 7/2
61-494 Poznań
tel. pryw. 61/8333782, tel. służb. 8522339
sgorski@mail.usoms.poznan.pl
renoam@ewan.com.pl
www.szczesny-gorski.poznan.p
l

mgr Janusz Lewicki
Wydawnictwo MICHAEL – Polska
Komuny Paryskiej 45/3A
50-452 Wrocław
tel. 71/3436750
jale6@hotmail.com
michaelpolska@hotmail.com


Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą propozycją udziału w klubie subskrybentów serii wydawniczej Wokół Doktryny Kredytu Społecznego, wydawanej przez wrocławskie wydawnictwo MICHAEL, pod naszą redakcją.
Subskrypcja polegałaby na zobowiązaniu się do zakupienia, za gotówkę, umówionej liczby egzemplarzy, całkowitej wielokrotności 10, po cenie kosztów własnych wydawcy i rozprowadzenie ich po cenie własnej. Książki będą wysyłane za pobraniem, na koszt wydawcy.
Kolejny tytuł będzie drukowany po zebraniu deklaracji na zakupienie co najmniej 1000 egzemplarzy.
W serii ukazują się książki z zakresu finansowych podstaw gospodarki, pomyślane jako rodzaj kompendium dla osób pełniących służbę publiczną czy publicystyczną, szczególnie związanych z gospodarką, a także przygotowujących się do tej roli.
Współpraca Państwa umożliwi nam stworzenie zaczątku biblioteki, przeznaczonej dla polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych z zakresu tej tak ważnej i mało znanej dziedziny.
Osoba, która przyśle do redakcji MICHAEL – Polska deklaracje 3 subskrybentów, otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz danego tytułu od każdej subskrybowanej dziesiątki. Egzemplarze te wyślemy po otrzymaniu należności od subskrybentów.
Z wyrazami szacunku,
dr Szczęsny Górski                        mgr Janusz Lewicki


PLAN WYDAWNICZY NA ROK 2002
6. Thomas H. Greco: Pieniądz i dług, tłum. z angielskiego. Angielskie II wydanie 2002 r.; 71 s., orientacyjny koszt własny 8 zł.
Planowane wydanie Polskie sierpień 2002 r.; 71 s., ilustracje poglądowe.
Autor, inżynier chemik, były profesor ekonomii w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, konsultant gospodarczy, wydawca i publicysta z zakresu ekonomiki gminnej, współpracy między przedsiębiorstwami, technologii informatycznych i komputerów, omawia w bardzo jasny, przystępny sposób mechanizmy nieuchronnego zadłużenia, we współczesnym systemie kapitalistycznym; strukturalną niemożność zrównoważenia budżetu państwa bez zagrożenia dla gospodarki; funkcje pieniądza; szczegółową propozycję stworzenia globalnej, standardowej jednostki obliczeniowej, opartej na koszyku najpowszechniej wymienianych dóbr rynkowych, z jej dokładną definicją funkcjonalną i przykładami doświadczalnych udanych wdrożeń.

DOTYCHCZAS UKAZAŁY SIĘ W TEJ SERII NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE:
1. Leopold Soucy: Fałszerze pieniędzy, tłum. z angielskiego 1999 r.; 64 s.
Autor, w sposób bardzo przystępny, przeprowadza w niej krytyczną analizę obecnego systemu finansowego, opartego na zasadzie kreacji kredytu przez banki handlowe, z ułamkowym pokryciem w walucie. Autor szkicuje zasady sprawiedliwego systemu finansowego.
2. Christofer Hollis: Kryzys pieniądza, tłum. z angielskiego 1999 r.; 156 s.; ze wstępem Adama Doboszyńskiego. Autor jest ekonomistą, studiował w Oxfordzie, jest jednym z najwybitniejszych pisarzy katolickich Anglii.
Poważna, przystępnie napisana praca źródłowa, nt. historii powstania i rozwoju nowoczesnego liberalnego systemu finansowego, aż do czasów współczesnych. Autor pokazuje na wielu przykładach z najnowszej historii, podstawowe mechanizmy koncentracji kapitału finansowego, z jej groźnymi skutkami i daje zarys sposobów zaradczych.
3. Georges Henri Levesque O.P.: Kredyt Społeczny a katolicyzm, tłum. z francuskiego 1999 r.; 34 s.
Autor, z pochodzenia Francuz, profesor filozofii i ekonomii uniwersytetów w Laval, we Francji i w kanadyjskim Montrealu, omawia zwięźle doktrynę Kredytu Społecznego C.H. Douglasa, w świetle nauki społecznej Kościoła, oczyszczając ją z zarzutów o koneksje socjalistyczne. Wykazuje, że doktryna Kredytu Społecznego nie jest niezgodna z Nauką Społeczną Kościoła.
4. Hilaire Belloc: Lichwa, tłum. z angielskiego 1999 r.; 30 s.
Autor, obok G. Chestertona należał do najwybitniejszych przedstawicieli myśli katolickiej w literaturze angielskiej I połowy XX w. Lichwa stanowi krótkie i jasne przedstawienie tematu, bez szczegółowej analizy, która została przezeń podana w książce Ekonomia dla Heleny.
5. Louis Even: Globalne oszustwo i drogi wyjścia, tłum. z angielskiego 2001 r.; 90 s.
Trzy eseje znakomitego kanadyjskiego wykładowcy doktryny Kredytu Społecznego, twórcy Instytutu dla Sprawiedliwości Społecznej w Rougemont, w Kanadzie; Co to jest prawdziwy Kredyt Społeczny; Wyspa rozbitków; Finanse zdrowe i skuteczne. Z przedmowami J.E. bpa Edwarda Frankowskiego oraz dra Szczęsnego Górskiego.
dr Szczęsny Górski, mgr Janusz Lewicki