Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Lasy spuszczane w toalecie

Według raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyklingu. Takie działanie w dużym stopniu przyczynia się do zbyt rozrzutnego wykorzystania zasobów leśnych, zagrożonych w skali światowej. WWF uważa, że firmy z tej branży, pozyskując drewno do swojej produkcji, powinny zachowywać się znacznie bardziej odpowiedzialnie.

Raport analizował praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, Metsa Tissue i Georgia Pacific – które, w sumie, zaopatrują blisko 70% europejskiego rynku. Okazuje się, że większość produktów tych firm, dostarczanych gospodarstwom domowym w Europie, zawiera alarmująco niski poziom włókien powstałych w procesie recyklingu. W rezultacie, surowiec do produkcji jest pozyskiwany bezpośrednio z naturalnych lasów i plantacji z całego świata. Papieru toaletowego po użyciu nie można ponownie wykorzystać więc kończy jako odpad niemożliwy do ponownego wykorzystania - lepiej żeby był robiony z surowca wtórnego. Każdego roku 25 milionów drzew wycinanych jest jako surowiec do produkcji papierów higienicznych trafiających tylko na rynek europejski.

Rynek papierów higienicznych w Europie jest warty około 8,5 miliarda Euro rocznie i stanowi 26% światowej konsumpcji. Europejczyk zużywa średnio 13 kg papieru toaletowego rocznie, czyli około 57 rolek. W sumie wszyscy Europejczycy zużywają 22 miliardy rolek papieru toaletowego, czyli ilość która mogłaby opleść kulę ziemską 12 000 razy. Dla porównania, statystyczny Polak zużywa rocznie około 4 kg, czyli 18 rolek papieru toaletowego.

Każdego dnia 270 tysięcy drzew jest spłukiwanych w toalecie i kończy jako odpad niemożliwy do ponownego wykorzystania. Takie wykorzystanie lasu jest niedopuszczalnym marnotrawstwem – twierdzi Stefan Jakimiuk, kierownik projektu Białowieski Park Narodowy. Producenci muszą wykorzystywać więcej surowca z recyklingu w swoich produktach higienicznych, ponieważ oznacza to po prostu więcej drzew w lesie.

Papier toaletowy i ręczniki w biurach, szkołach i hotelach są w większości robione ze zrecyklingowanego włókna i nie ma powodu, dla którego takie same produkty nie mają trafić do supermarketów i naszych domów, uważa WWF. Producenci twierdzą tymczasem, że to detaliści wymagają od nich produktów z nierecyklingowanych surowców i że tego właśnie chcą klienci.

Konieczne jest wykreowanie odpowiedzialnych zachowań konsumentów - mówi Jakimiuk. - To mit, że produkty powstałe z recyklingu są złej jakości. Jeśli można z nich korzystać w biurach, hotelach i szkołach, można również i w domu. Według WWF, koncerny powinny lepiej informować klientów o tym, że dany produkt powstał w procesie recyklingu. Niedopuszczalne jest również wprowadzanie konsumentów w błąd przez symbole recyklingu na opakowaniach papierów higienicznych, ponieważ często odnoszą się do samego opakowania, a nie jego zawartości. WWF zachęca także, aby sami konsumenci poszukiwali i pytali o produkty higieniczne z recyklingu.

Więcej informacji:
Raport znajduje się pod adresem www.panda.org/forests/tissue

WWF, aby zdobyć informacje, które nie są obecnie podawane do publicznej wiadomości, przez ponad rok prowadził rozmowy z pięcioma koncernami. Firmy te zostały porównane i ocenione według różnego rodzaju kryteriów, między innymi poziomu zrecyklingowanego włókna w wyrobach, źródła pozyskiwania drewna, publicznego raportowania i przejrzystości w zakresie zarówno zarządzenia odpadami i emisjami zanieczyszczeń do wody i powietrza, jak i źródeł pozyskiwania wody i energii. Chociaż WWF zauważył pewne postępy i chęć rozwiązania problemów, na które organizacja wskazywała podczas indywidualnych rozmów, nadal jest wiele do zrobienia w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania światowych zasobów leśnych. W porównaniu z innymi firmami, liderem w rankingu sporządzonym przez WWF jest koncern SCA z 46% z wszystkich możliwych do zdobycia punktów, na drugim miejscu plasuje się Metsa Tissue - 35%, następnie Georgia Pacific - 32%, Procter&Gamble - 26% i Kimberly Clark - 24%.

Warszawa, 21 listopada 2005