Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

LATO ARTYSTYCZNE – EKOCZAS DLA ZIEMI ‘2002 KRAKÓW, PL. WOLNICA

13.7.2002
17.00 – 19.00 Hasłem przewodnim popołudniowej części pleneru będzie „Bezpieczni w górach i na nizinach”. Zaproszeni goście – ratownicy GOPR oraz PCK – prowadzić będą akcję edukacyjną dotyczącą ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, a przedstawiciele Parków Narodowych opowiedzą o zachowaniu podczas wycieczek górskich. Całość przeplatana będzie licznymi konkursami i zabawami.

20.00 T. LOVE – koncert

20.7.2002

17.00 – 19.00 Popołudniowa część pleneru przebiegać będzie pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą”. Będziemy mówić o ochronie zwierząt, o szeroko pojętym traktowaniu zwierząt jako mierniku naszego człowieczeństwa. Należy zaznaczyć, że tym tematem zajmujemy się corocznie już od 3 lat, a profesjonalną pomocą służy nam Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub GAJA”. Całość przeplatana będzie licznymi konkursami i zabawami. Przewidziany jest też happening w wykonaniu SEK „KLUB GAJA” pt. „Niech inni nie będą dla nas obcy”.

20.00 Wolna Grupa Bukowina – koncert

31.8.2002
17.00 – 19.00 Część popołudniowa imprezy przebiegająca pod hasłem „Tajemnice Lasu” poświęcona będzie ekosystemom leśnym. Uczestników imprezy zapoznawać będziemy z „życiem lasu”, zaproszony leśnik opowie dzieciom o swojej pracy, wskazane zostaną (w przystępnej formie) problemy współczesnego „życia lasu”, zagrożeń i szans w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Całość – tradycyjnie – przeplatana będzie licznymi konkursami i zabawami.

20.00 Trebunie Tutki & Kinior Future Sound – koncert
Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży
ul. Wietora 15
31-067 Kraków
tel. 430-50-90 – centrala
tel. 421-20-85 – sekretariat
tel./fax 430-51-54 – sekretariat
tel./fax 421-15-93
Dział Organizacji Imprez
http://www.sckm.krakow.pl

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE
Teresa Wesołowska
36-147 Niwiska 560
tel. 0-609/861165
... posiada gospodarstwo ekologiczne i potrzebuje kogoś do jego prowadzenia,
a w przyszłości przepisać na własność.
Jadwiga Łopata
Jadwiga Łopata