Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LEŚNICTWO I CERTYFIKACJA

W styczniowym numerze biuletynu WWF o certyfikacji gospodarki leśnej w Europie i na świecie.

Certyfikacja jest narzędziem zmierzającym do poprawy sposobu gospodarowania, ochrony praw pracowniczych i zasobów przyrodniczych w lasach na całym świecie. W biuletynie między innymi:
• pierwsze linie produkcji papieru z certyfikatem FSC na rynki detaliczne
• próby promowania certyfikatów w zamówieniach publicznych w Szwajcarii
• kolejna ocena istniejących systemów certyfikacji
• trochę informacji z „ciepłych krajów”

Proszę o ewentualne komentarze i uwagi. Biuletyn można w całości pobrać pod adresem: http://www.wwf.pl/pl/lasy/pdf/biu_1_02.pdf
WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
tel. 48/22/659 22 70
fax. 48/22/824 00 53
mob. 48/606 29 53 99
rknysak@wwf.pl
http://www.wwf.pl
http://www.panda.org

Robert Knysak
Robert Knysak