Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIFE AFTER LIFE

LIFE AFTER LIFE
Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu o 2 lata funkcjonowanie w obecnej formie Funduszu Life, czyli unijnego funduszu dotującego projekty ochrony przyrody w krajach członkowskich UE. Decyzję tę musi jeszcze zaakceptować Rada Ministrów i Parlament Europejski.
Life-Nature finansuje do 75% kosztów projektu praktycznie wszelkich działań z zakresu ochrony “siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu europejskim”, ale tylko na obszarach sieci Natura 2000. Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty, a więc m.in. NGO, parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe, samorządy i prywatne firmy. Jak wiadomo, tegoroczny konkurs wniosków miał być ostatni, a w miejsce funduszu rozważano powołanie innego instrumentu finansowego.
Już od tego roku Life był dostępny także dla wnioskodawców z Polski (wyjątkowo w 2003 r. wnioski mogły dotyczyć wszystkich obszarów chronionych, a nie tylko Natury 2000). Obecnie trwa procedura rozpatrywania i oceniania wniosków złożonych w październiku b. r. Decyzja Komisji oznacza, że jeszcze także w 2004 i 2005 będzie można aplikować o środki z funduszu Life na zasadach zbliżonych do tegorocznych. Ponieważ przygotowanie dobrego wniosku trwa długo, już teraz warto zacząć o tym myśleć.
nadesłał Paweł Pawlaczyk <pawpawla@poczta.onet.pl>
na listę <wiadomoscikp@lkp.org.pl>
http://www.eko.org.pl/mailman/listinfo/wiadomoscikp
Paweł Pawlaczyk