Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List do Premiera RP

Pan Premier Rządu Rzeczypospolitej Polski
Prof. Marek Belka
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów
fax 0-22 621 88 27


DOT. WPROWADZENIA ZAKAZU IMPORTU I UPRAWY KUKURYDZY GENETYCZNIE MODYFIKOWANEJ MON810 NA TERYTORIUM POLSKI

Szanowny Panie Premierze,

Piszemy do Pana w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 8.9.2004 w sprawie wprowadzenia 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy – MON810 – do Wspólnotowego Katalogu nasion. Decyzja o umieszczeniu tych odmian w Katalogu Wspólnotowym pozwoli rolnikom w naszym kraju na kupowanie i uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy już wiosną tego roku. W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, co zagrozi zarówno wolności wyboru konsumenta, jak i rolnika.

Kukurydza MON810, zawierająca toksynę przeciw owadom oznaczaną jako Bt, została dopuszczona na podstawie starej Dyrektywy GMO 90/220, która wymagała bardzo ograniczonej oceny oddziaływania na środowisko. Co więcej, Polska nie miała możliwości uczestniczenia w procesie autoryzacji i nie znany jest wpływ tej rośliny na nasze środowisko naturalne. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba danych naukowych świadczących o potencjalnych negatywnych skutkach wprowadzenia na pola MON810 (wytwarzanie odporności na Bt przez owady, wpływ na owady pożyteczne; wpływ na zrównoważone modele uprawy ziemi). Najnowsze informacje potwierdzają nasze obawy, że Komisja Europejska dopuściła się zaniedbania i nie istnieje żaden sensowny plan monitorowania skutków wprowadzenia MON810 do uprawy.

Wiele organizacji i osób prywatnych wysłało listy do Ministra Rolnictwa oraz Ministra Środowiska domagając się wprowadzenia zakazu importu i uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON810 na terytorium Polski, co jest możliwe w oparciu o prawodawstwo europejskie (art. 23 Dyrektywy 2001/18). W zeszłym miesiącu decyzję o wprowadzeniu wspomnianego zakazu wydał rząd Węgier, natomiast 1.2.2005 Komisja ds. Środowiska Parlamentu Republiki Słowacji jednogłośnie podjęła rezolucję domagającą się od rządu tego kraju wprowadzenia podobnego zakazu.

24.11.2004 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP ogłosiła stanowisko, w którym twierdzi:
W obecnej sytuacji zgoda na dopuszczenie do obrotu handlowego ziarna i nasion oraz zezwolenie na hodowlę roślin zmodyfikowanych genetycznie może przynieść negatywne skutki zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla kondycji zdrowotnej obywateli RP.

Pomimo istnienia realnego zagrożenia dla polskiego rolnictwa i przyrody związanego z zanieczyszczeniem przez GMO, Rząd RP jak dotąd nie wprowadził zakazu oraz nie zapewnił społeczeństwa, że zamierza to zrobić.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ostatecznie decyzja o wprowadzeniu zakazu będzie musiała być zaakceptowana na posiedzeniu Rady Ministrów. W związku z tym apeluję do Pana, jako osoby piastującej najwyższe stanowisko w Rządzie RP, o pisemne bądź publiczne potwierdzenie, że Rząd RP wprowadzi zakaz uprawy MON810 w naszym kraju. Ponadto uważamy, że ze względów biologicznych i ekonomicznych wspomniany zakaz powinien zostać wprowadzony najpóźniej do końca lutego 2005 r.

W związku z tym jesteśmy zmuszeni prosić o maksymalnie szybką odpowiedź w tej sprawie.


Podobnie jak rządy i organizacje z wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, jesteśmy przekonani, że istnieją słuszne i poważne powody, aby zabronić w Polsce uprawiania nie tylko kukurydzy MON810, ale również wszystkich innych genetycznie zmodyfikowanych roślin
.

Z poważaniem,
organizacja

Do wiadomości:
• Minister Środowiska Jerzy Swatoń, fax 0-22 57 92 224
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak, fax 0-22 623 1256