Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST DO WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE PRÓBNYCH WIERCEŃ GORNICZYCH

Fundacja Nemo
Centrum Spotkań Wędrowców i Miłośników Przyrody
Góry Izerskie / Karkonosze – Dolny Śląsk – Polska
Międzylesie-Kopaniec 5, 58-512 Stara Kamienica
tel. 0-75/769-36-05
e-mail: polen@pz.nl, http://www.polen-net.nl


Wojewoda Dolnośląski
Pan Stanisław Łopatowski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
List dotyczy zebrania, które odbyło się 5.5 we wsi Chromiec z mieszkańcami Chromca, Antoniowa, Kopańca, Małej Kamienicy i Międzylesia oraz przedstawicielami Rady Gminy Stara Kamienica panem Janem Kuśnierewskim i panem Błażejem Morozem w sprawie ewentualnych próbnych wierceń górniczych.
Międzylesie, 7.5.2003
Szanowny Panie Wojewodo!
Fundacja Nemo rozwijająca turystykę ekologiczną, mająca swą siedzibę we wsi Międzylesie w Gminie Stara Kamienica jest w najwyższym stopniu zaniepokojona wiadomościami o planach firmy Pol-Skal przeprowadzenia próbnych wierceń górniczych na terenach, które bezpośrednio sąsiadują z siedzibą Fundacji Nemo. Zrealizowanie planów tej firmy oznaczałoby nieodwracalne zniszczenie krajobrazu okolicy, zniszczenie równowagi ekologicznej, a tym samym koniec działalności fundacji Nemo.
W 2002 r. powstała polska Fundacja Nemo, której głównym celem jest zintegrowanie działalności turystyczno-kulturalno-edukacyjnej z podobnymi projektami polskimi realizowanymi na obszarze Karkonoszy i ze statusem terenu jako krajobrazu chronionego. W chwili obecnej Fundacja Nemo restauruje dwa budynki gospodarcze na potrzeby farmy ekologicznej. Jej przeznaczenie będzie informacyjno-edukacyjne. (Myślimy o wycieczkach szkolnych połączonych z degustacją produktów z farmy). Fundacja zamierza także założyć na swoim terenie park atrakcji dla dzieci, którego głównym tematem będą opowieści i legendy związane z tym terenem. W dalszej perspektywie fundacja zamierza utworzyć centrum wakacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz osób w fazie resocjalizacji.
Oprócz wymienionych wyżej nowych planów polska Fundacja Nemo rozszerza swą działalność w zakresie międzynarodowej współpracy z pokrewnymi organizacjami w zakresie szerzenia informacji, turystyki i edukacji ekologicznej, współpracuje z miejscowymi artystami, organizuje warsztaty, kursy, imprezy kulturalne oraz gromadzi dokumentację audiowizualną regionu.
Fundacja Nemo dowiedziała się o planach firmy Pol-Skal wraz z innymi mieszkańcami regionu dopiero na zebraniu 5.5. dlatego też zwracamy się do pana Wojewody Dolnośląskiego oraz do Rady Gminy Stara Kamienica z prośbą o przedłużenie terminu odpowiedzi na list Wojewody. Jednocześnie zwracamy się z serdeczną prośbą do pana Wojewody Dolnośląskiego i do pana Wójta Gminy Stara Kamienica o wzięcie pod uwagę w swych przyszłych decyzjach zdania mieszkańców okolicznych wiosek i zdania miejscowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska.
My ze swej strony nie zawahamy się, jeżeli zajdzie tego potrzeba, szukać pomocy na drodze postępowania prawnego, po to żeby ratować nasz własny byt oraz żeby ratować ten przepiękny zakątek Gór Izerskich.
Z wyrazami szacunku, w oczekiwaniu na odpowiedź, przedstawiciele fundacji Nemo
Zarząd
Peter Spruijt (fundator)
Kopaniec-Międzylesie 5
58-512 Stara Kamienica
tel. 0-75/769-36-05