Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List otwarty dotyczący przyznania Greenpeace nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Warszawa, 5.12.2005

25.11.2005 polski oddział Greenpeace otrzymał pismo informujące o przyznaniu naszej organizacji nagrody w wysokości 10000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W uzasadnieniu decyzji dyrektor regionalnego biura Funduszu, pani Krystyna Kołodziejczak, napisała:

Prosimy traktować tę decyzję jako symboliczny wyraz uznania dla niestrudzonych działań służących urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju i propagowania życia w zgodzie z przyrodą. Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wypełniania szlachetnej misji.

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tą nagrodą i gorąco za nią dziękujemy. Pomimo tego nie możemy przyjąć pieniędzy z nią związanych.

Greenpeace od początku istnienia przestrzega zasady nieprzyjmowania pieniędzy ani od instytucji państwowych, ani od biznesu. Zasada ta gwarantuje nam status organizacji niezależnej od jakichkolwiek wpływów, a jednocześnie wymaga utrzymywania stałego kontaktu z tymi, którzy nas wspierają – indywidualnymi darczyńcami, dla których nasze cele są również ich celami.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się podzielić nagrodę pomiędzy następujące polskie organizacje ekologiczne:

Pracownię na rzecz Wszystkich Istot – za odwagę i determinację, z jaką od lat walczy o zachowanie dzikiej przyrody oraz za to, że nie bała się stosować metod pokojowego protestu wtedy, gdy nie pozostawało już nic innego.

Międzynarodową Koalicję na rzecz Ochrony Polskiej Wsi – w uznaniu zasług w obronie tego, co stanowi o największej wartości polskiej wsi oraz za „pracę u podstaw” mającą na celu uczynienie Polski strefą wolną od genetycznie modyfikowanych organizmów.

Społeczny Instytut Ekologiczny – za wszystkie rady i pomoc, której nam udzielaliście przy narodzinach oraz za wszystkie niestrudzone działania na rzecz promocji rolnictwa przyjaznego przyrodzie.

Jednocześnie chcemy podziękować wszystkim innym organizacjom i osobom, które nas wspomagały. Wiemy, że zawdzięczamy Wam bardzo wiele. Wasza praca i determinacja w celu ochrony przyrody, w ciężkich warunkach, na przekór przeciwnościom losu, była i nadal jest inspiracją dla naszych działań.

W imieniu pracowników i aktywistów Greenpeace w Polsce

Maciej Muskat
Koordynator Kampanii, Greenpeace Polska
Maciej Muskat