Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List otwarty

Warszawa, 31 marca 2000 r.

Redaktor prowadzący
Wiadomości
pl. Powstańców Warszawy 7
Warszawa

SPROSTOWANIE
Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo prasowe żądamy sprostowania informacji nie odpowiadającej prawdzie, nadanej w dniu 29 marca w głównym wydaniu Wiadomości o godzinie 1930 w materiale poświęconym Zakładowi Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (spalarni śmieci) w Warszawie przy ul. Zabranieckiej. W materiale tym błędnie podano, że Zakład będzie utylizował jedną trzecią warszawskich śmieci. Tymczasem ZUSOK będzie utylizował rocznie 128 tys. ton odpadów (dane inwestora), a Warszawa wytwarza rocznie ok. 600 tys. ton odpadów komunalnych (dane Zarządu Oczyszczania Miasta). Tak więc do Zakładu trafi jedynie mniej niż 22% warszawskich śmieci.

Oczekujemy na sprostowanie zgodne z odpowiednimi przepisami Prawa prasowego.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Prawem prasowym zadaniem dziennikarza jest bez-stronne informowanie odbiorców i zbieranie informacji zgodnie z etyką dziennikarską tj. sprawdzanie informacji w innym źródle. Redaktor przygotowujący materiał – pan Jacek Krzywański nie próbował skonfrontować informacji uzyskanych od inwestora, pomimo że przed zakładem odbywała się pikieta ekologów. Tak więc jednoznacznie w sprawie były dwie strony i było wysoce prawdopodobne, że dane jednej strony mogą być niepełne, bądź mijać się z prawdą. Pan Krzywański otwarcie odmówił wysłuchania drugiej strony (łamiąc prawo prasowe), odpowiadając na moją propozycję wypowiedzi przed kamerą słowami: „Nie będę kręcił paru debili z transparentami”. Uważamy takie zachowanie dziennikarza za skandaliczne i nie tylko niezgodne z dobrymi obyczajami, ale także z etyką dziennikarską. Domagamy się wyciągnięcia wobec red. Krzywańskiego konsekwencji służbowych.

Wygląda na to, że kolejną pikietę ekolodzy powinni zorganizować przed budynkiem Telewizji Polskiej pod starymi hasłami: „Telewizja kłamie!” i „Precz z cenzurą!”.

DO WIADOMOŚCI:
1. Gazeta Wyborcza
2. Zielone Brygady – pismo ekologów
3. Warszawski Serwis Ekologiczny on-line Federacji Zielonych www.f.z.pl

Z poważaniem

Krzysztof Rytel
wiceprezes
Społecznego Instytutu Ekologicznego
al. Zieleniecka 6/8
Warszawa