Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List Otwarty

Federacja Zielonych – Grupa Krakowska
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax: 0-12/422-22-64 wew.108���
Kraków, 5.4.2000

Szanowny Pan Joschka Fischer
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
Szanowny Pan Helmut Lippelt

Rzecznik frakcji parlamentarnej Partii Zielonych ds. polityki zagranicznej w Bundestagu
Wielce Szanowny Panie Ministrze
Wielce Szanowny Panie Rzeczniku

W Krakowie niemiecka firma developerska IVACO z Kolonii planuje zbudowanie supermarketu, centrum handlowego i wielopoziomowego parkingu w centrum miasta. Inwestycja ta jest sprzeczna z polskim prawem, narusza bowiem lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, jak również prawo własności i polskie prawo budowlane. Jest ona z ekologicznego punktu widzenia katastrofalna dla naszego miasta. Od kilku już lat krakowskie organizacje ekologiczne i obywatelskie próbują wspólnie zatrzymać tę inwestycję. W sprawie tej prokuratura i policja toczą już dwa odrębne dochodzenia i w powszechnej opinii jest ona uważana za wielką aferę nie tylko z ekologicznego ale i finansowego punktu widzenia. Wojewoda Małopolski na nasz wniosek unieważ-nił pozwolenie na budowę jako sprzeczne z prawem.

Z tym większym zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że w takiej sytuacji w forsowanie tej inwestycji włączył się niemiecki konsul w Krakowie pan Gotfried Zeitz. Jego obecność i wypowiedzi na konferencji prasowej zorganizowanej przez IVACO w dniu 23.3, musimy oceniać jako formę niedopuszczalnego nacisku na administracje naszego miasta, nacisku będącego w istocie nawoływaniem do łamania polskiego prawa. Odbywa się to wszystko w at-mosferze szantażu rzekomymi odszkodowaniami jakie nasze miasto będzie musiało płacić gdyby budowa nie doszła do skutku. Niemieccy przedstawiciele inwestora stwierdzili też w obecności pana konsula, że nie mają zamiaru rozmawiać z organizacjami społecznymi, a ewentualne protesty ekologów określili jako dowód zapóźnienia cywilizacyjnego.

Uważamy, że takie postępowanie jakie zaprezentował pan konsul, nie przystoi dyplomacie, szczególnie gdy zwierzchni-kiem dyplomacji w Niemczech jest osoba z Partii Zielonych, z których wejściem do rządu również polski ruch ekologiczny wiązał wielkie nadzieje w dobie jednoczą-cej się Europy.

Dlatego apelujemy do pana ministra o wyciągnięcie konsekwencji wobec pana konsula Zeitza, jak również wobec firmy IVACO. Ich działania są sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, która jest zapisana w polskiej konstytucji i szkodzą porozumieniu miedzy naszymi krajami.
Łączymy wyrazy szacunku:

W imieniu Federacji Zielonych Grupy Krakowskiej – Olaf Swolkień
dr inż. Janusz Mikuła – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego
Janusz A. Korbel – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Dariusz Liszewski
Jadwiga Wietrzna – za: ECEAT, POLAND
Rafał Górski – za: Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
Dominika Baryła – za: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
Dariusz Matusiak – za: „Klub Dzikiej Przyrody”, Łódź
Stowarzyszenie Zielona Szkoła
Hanna Szpilewska – za: Laja Joga Sanga
Ryszard Skrzypiec – za: Federacja Zielonych – Tychy
Grzegorz Kuśnierz – za: Federacja Zielonych – Opole
Krzysztof Rytel – za: Społeczny Instytut Ekologiczny , Warszawa
Aleksander Buczyński – za: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Zielone Mazowsze”, Warszawa
Piotr Rymarowicz – za: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
Andrzej Marszałkowski – za: Narodowe Towarzystwo Oświatowe w Gdańsku
Jerzy Wojnar – za: stowarzyszenie „Przyjazne Miasto”, Warszawa
Roger Jackowski – za: Obywatelska Liga Ekologiczna, Gdańsk