Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

List Otwarty


Ogólnopolski Społeczny Ruch Antymilitarny
„Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień”


Obsługa Medialna, c/o Adaś Rygioł

 skr. 66, 41-400 Mysłowice

Mysłowice, 20.12.99
PREMIER RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JERZY BUZEK

W nowoczesnym, cywilizowanym państwie prawa nie może być miejsca na niewolniczy przymus, jakim jest w obecnym stanie służba wojskowa w Polsce. Niedopuszczalne jest, by dla młodych ludzi, już na samym starcie w dorosłe, samodzielne życie, ich własne państwo miało do zaoferowania jedynie „prezent” w postaci pozbawienia ich właśnie samodzielności, krzywdzącą karę za sam fakt, że stali się pełnoprawnymi obywatelami. Dorosłym nie można odbierać prawa do własnego kierunku w życiu. Nie każdy ma powołanie do tego, by być żołnierzem.

System służby zastępczej w Polsce nie spełnia swego zadania. Jej czas trwania jest niezrozumiale, prawie dwukrotnie dłuższy od czasu służby w koszarach, co jest sprzeczne z rezolucją Komisji Praw Człowieka ONZ 1989/59 oraz 1993/84! W Polsce zamiast przyznawać służbę zastępczą automatycznie w momencie złożenia o nią podania, specjalne komisje przepytują poborowych z ich poglądów i sumienia, a następnie decydują o zastępczej poprzez głosowanie (!). Jest to niezwykle poniżające dla ubiegających się o nią młodych ludzi i uderza w godność człowieka, co w cywilizowanym państwie nie może mieć miejsca. Wszystko to sprawia, że służba zastępcza nie jest alternatywą dla osób, którym sumienie nie pozwala na służbę w wojsku, ale jest ona dla nich dodatkową karą i w dalszym ciągu zniewoleniem.

Na całym świecie trwa sprzeciw wobec współczesnego niewolnictwa, jakim jest przymusowe wojsko.

Rozsądną alternatywą jest, z powo-dzeniem prowadzone przez coraz więcej państw (m.in. USA, Wielką Brytanię, Belgię, Holandię), wojsko zawodowe, czyli profesjonalne wojsko z wyboru, a nie z poboru. W świetle ogromnych kosz-tów poboru przeprowadzanego w Polsce w dotychczasowy sposób, utrzymywania słabo wyszkolonych, często wymieniają-cych się poborowych oraz doświadczeń innych państw, wysuwane coraz rzadziej wątpliwości, jakoby nie stać było Polskę na wojsko zawodowe są wyraźnie bez-podstawne

Z wielu względów jest to dobre rozwiązanie, nie tylko moralnych czy ekonomicznych, ale też (co pacyfistów najmniej interesuje, jednak jest to faktem) militarnych. W wielu kręgach społecz-nych, także wojskowych, zaczyna się już głośno mówić o tym kroku. Według badań CBOS dla „Rzeczpospolitej” AŻ 65% POLAKÓW CHCE WPROWADZENIA WOJSKA ZAWODOWEGO!

W obliczu ogólnoświatowych tendencji cywilizowanych państw w kierunku znoszenia przymusowego poboru i w Polsce jest to nie tyle możliwe, co konieczne!

Ogólnopolski Społeczny Ruch Antymilitarny Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień żąda całkowitego zniesienia w Polsce przymusowej służby wojskowej!

/-/ z up. Adaś Rygioł
(Adaś Rygioł, Obsługa Medialna PKU)