Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

LIST OTWARTY

Sz. Pan Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Aleje Ujazdowskie 1/3 Warszawa
Sopot, 23.6.2000
LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze,
Polska jest krajem, który zdobył sobie wielkie uznanie w świecie, jako kraj bezkompromisowo dążący do ideału społeczeństwa żyjącego zgodnie z zasadami humanitaryzmu. Jednak taki obraz Polski jest obecnie podważany, ponieważ w ostatnich latach właśnie z Polski transportuje się w zatrważających warunkach blisko 100 tysięcy żywych koni rocznie na rzeź w krajach Europy Zachodniej.
W każdym takim transporcie, czy to samochodowym, czy też kolejowym, znaczna cześć tych zwierząt nie jest w stanie wytrzymać wielogodzinnej jazdy w stłoczeniu, często bez wypoczynku, karmienia i pojenia. Zdarza się, że takie przerażone zwierzęta są wywlekane siłą z naczep samochodowych czy też wagonów kolejowych.
Fakty te są dobrze udokumentowane przez niemieckie i brytyjskie organizacje opieki nad zwierzętami. Czy dążenie do doraźnego zysku może usprawiedliwiać tak nieludzkie traktowanie zwierząt, które całe swoje życie służyły człowiekowi pomocą, zwierząt, które przez wieki otaczane były w Polsce głębokim szacunkiem?
Wierzymy, że poprawa istniejącego stanu rzeczy leży w gestii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i dzięki Pana interwencji kompetentne organy władz państwowych rozwiążą problem niehumanitarnych warunków transportu zwierząt, wzorując się na uregulowaniach prawnych i rozwiązaniach organizacyjnych krajów Unii Europejskiej.

Łącząc wyrazy szacunku,

Małgorzata Braunek
Juliet Gellatley – organizacja Viva!, Wlk. Brytania
Tony Wardle – organizacja Viva!, Wlk. Brytania
Marek Kryda – Instytut Praw Zwierząt
Roger Jackowski – Obywatelska Liga Ekologiczna
Marek Chudzik – Stowarzyszenie Zielona Droga
Ewa Gebert – Compassion in World Farming, Wlk. Brytania

Małgorzata Braunek