Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

MAGIA DREWNA

MAGIA DREWNA

Książka jest przeznaczona – jak to zostało wyraźnie określone w podtytule – dla wszystkich zainteresowanych opałem w piecu. Pozycja stanowi niejako podręcznik, zawierający opis i niezbędne tabele dotyczące wszelkich energooszczędnych i ekologicznych sposobów wykorzystywania energii drzewnej.
Niezbędne praktyczne wskazówki korzystania z książki autor zamieszcza w słowie wstępnym.
Pierwszy rozdział książki został poświęcony zaletom drewna jako paliwa. Autor zwraca uwagę na ekonomiczne wykorzystywanie tego biopaliwa. Zauważa przy tym, iż taki sposób ogrzewania jest stosunkowo tani. Pod każdym tematem znajdują się niezbędne tabele kosztów, podane zostały wszystkie parametry techniczne. Konkluzją rozdziału jest stwierdzenie, że to właśnie drewno jest krajowym źródłem energii. Dowiadujemy się również o wadach takiego systemu grzewczego i możliwościach zapobiegania najbardziej dokuczliwym mankamentom owego procesu. Autor dobitnie podkreśla, że wykorzystywanie drewna na cele opałowe, nie ma nic wspólnego z degradacją środowiska naturalnego. Podkreśla zatem ekologiczny charakter używania drewna. W tym celu dokonuje na stronach swojej książki wszelkich niezbędnych analiz i zamieszcza tabele w celu wykazania pozytywnych cech podobnego systemu.
Drugi rozdział poświęcony został określeniu drewna, jakie warto zakupić. Również w tym miejscu, autor opatrzył tekst tabelami i niezbędną szatą graficzną. Odnajdujemy szczegółowy opis rodzajów drewna, jakie warto kupić i jakie na naszym rynku jest oferowane (drewno w kawałkach, wióry, drewno odpadowe, drewno warstwowe, drewno opałowe długie, etc.). Otrzymujemy cenne wskazówki nt możliwości transportu surowca, odzieży ochronnej w przypadku samodzielnego przygotowywania opału, narzędzi dla amatorów prac leśnych, które autor enumeratywnie wymienia i opatruje notatką oraz ilustracją. Jednym słowem – otrzymujemy gotową instrukcję pracy, podczas przygotowywania surowca i jego transportu. Kolejny podrozdział stanowi opis właściwości drewna opałowego i jego ekonomiczne zastosowanie (wysuszanie drewna, jego magazynowanie na różnorodnych przykładach: drewno iglaste, liściaste, wióry etc.).
Trzeci rozdział to zasady spalania drewna. Autor od podstaw tłumaczy proces rozpalania ognia w kominku. Dokonuje analizy kosztów, podobnie jak i możliwości ujemnych skutków niewłaściwego przygotowania pieca lub surowca (np. niebezpieczeństwo ulatniania się CO2 i in. gazów). Niezbędne w tym celu jest właściwe zastosowanie wentylacji oraz sprawdzenie komina. Rozdział został uzupełniony przez opis katalitycznych palników dodatkowych.
Rozdział czwarty traktuje o podstawach dotyczących pieców spalających drewno. Autor, po raz kolejny rozpoczyna analizę od podstaw, opisując części składowe pieca, który dobrze wykorzystuje energię tkwiącą w składzie drewna. Są nimi: zasobnik na opał, komora paleniskowa do spalania gazu drzewnego oraz wymiennik ciepła, w którym wydobywana jest energia cieplna z gorącego dymu.
Znajdujemy szczegółowy opis oraz ilustracje poszczególnych systemów spalania (piec bezkanałowy, spalanie górne, spalanie dolne: pionowo, bocznie i tunelowo; piec przedni). Niezbędne w tym procesie są podstawowe wiadomości na temat współczynnika sprawności pieca na drewno (współczynnik sprawności technicznej paleniska, współczynnik sprawności kotła, etc.). Dowiadujemy się również – na co autor zwraca szczególna uwagę – jakie parametry należy zachować przy zakupie dobrego pieca na drewno (temperatura spalin, średnia zawartość CO2 w spalinach, średnia zawartość CO, strata przez promieniowanie przy wydajności nominalnej, itd.). Po tej analizie pozostaje tylko właściwe ustawienie pieca.
Kolejny rozdział to typy pieców (piec pokojowy, niezespolony, kuchenny, kominkowy kaflowy, do pieczenia, itd.). Do każdego z nich niezbędna jest inna jakość drewna oraz właściwy jej wybór.
Końcowe rozdziały traktują m.in. o tematyce centralnych kotłów ogrzewania. Autor analizuje kumulacyjne centralne ogrzewanie, opisuje kotły, ich rodzaje. Następnie przechodzi do analizy automatycznego centralnego ogrzewania (automatyczny piec pokojowy na wypryski z drewna, ogrzewanie automatyczne na wióry). Książka zawiera także niezbędne informacje odnoszące się do rodzajów palenisk (piec przedni, palenisko wsuwowe). Warto nauczyć się też samodzielnie oczyszczać duże instalacje z dymu i czynić to w sposób energooszczędny i ekonomiczny.
Autor publikacji podkreśla, że – jego zdaniem – ciepłownictwo lokalne staje się szansą na przyszłość dla ogrzewania na drewno. W tym celu zamieszczona została tabela i analiza cyklu spalania, przepływu energii, kosztów. Przeliczone zostały jednostki energii. Na końcu podręcznika znajdujemy wykaz trudnych haseł i odnośniki stron, na których zostały one wyjaśnione. Ułatwia to, w znaczny sposób, korzystanie z książki oraz jej głębsze zrozumienie.
Sięgając po opracowanie na temat palenia drewnem uzyskujemy niezbędne informacje w zakresie gospodarki i spalania drzewa. Wszelkie analizy autor podaje na konkretnych, praktycznych przykładach i ilustracjach. Warto zatem sięgnąć po ww pozycję i w sposób zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny – nauczyć się wykorzystywać energię otaczającej nas Natury.
Marek Niechwiej

Hans-Peter Ebert, Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców (Poradnik dla wszystkich, którzy posiadają piece na drewno, kominki, centralne ogrzewanie opalane drewnem lub zamierzają je dopiero kupić), Studio Astropsychologii (Antoniuk Fabryczny 55/24, 15-762 Białystok, tel./fax 0-85/654-78-06, www.studioastro.com.pl, biuro@studioastro.com.pl), Białystok 2003.
Marek Niechwiej