Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Mały atlas zagrożeń ekologicznych

LOIC CHAUVEAU
MAŁY ATLAS ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH

Mały atlas zagrożeń ekologicznych to książka, od czytania której włos jeży się na głowie od pierwszej do prawie ostatniej strony. Prawie, bo na szczęście w jej końcowym fragmencie pojawiają się optymistyczne akcenty. Zanim jednak do nich dojdziemy, stajemy oko w oko z ogromem zniszczeń, jakich człowiek dokonał na swojej planecie.

Kolejne dane, zdjęcia, mapy i wykresy prowadzą czytelnika przez zdewastowane w wyniku rabunkowej gospodarki obszary globu. Skażona atmosfera, zniszczona warstwa o-zonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczone zbiorniki słodkiej wody, wyczerpane łowiska, wycięte lasy, zdegradowane gleby, bezpowrotnie wymarłe gatunki roślin i zwierząt, choro-by cywilizacyjne – wszystko to składa się na ponury obraz Ziemi u progu XXI w.

W dwóch ostatnich działach książki autor mówi jednak o szansach, jakie można i trzeba wykorzystać. Przywołuje kwestie polityczne, omawia zasady zrównoważonego rozwoju, opisuje źródła energii odnawialnej i pokrótce relacjonuje dyskusje, jakie toczą się obecnie na temat środowiska naturalnego.

Atlas pokazuje przyczyny i skutki, podaje prognozy i różne warianty naszej przyszłości w zależności od tego, jaki sposób postępowania wybierzemy. Loic Chauveau operuje licz-bami, datami i faktami, a mimo to atlas czyta się jak sensacyjną powieść, od której trudno się oderwać.

Mały atlas to jednak – przede wszystkim – pozycja popularnonaukowa, spełniająca znakomicie kryteria obowiązujące tego rodzaju publikacje. Trudniejsze pojęcia pojawiające się w tekście wyjaśniono w osobnych ramkach i zamieszczonym na końcu książki słowniczku. Znajdziemy tam także indeks, bibliografię, listę adresową organizacji ekologicz-nych i źródła umieszczonych w atlasie ilustracji.

Mały atlas to jednym słowem świetna i pouczająca lektura zarówno dla tych, którzy zdążyli już wyrobić w sobie ekologiczną świadomość, jak i dla ludzi, którym ochrona środowiska ciągle jeszcze kojarzy się ze zbieraniem papierków z trawnika…

Larousse Polska Sp. z o.o.
Dział Promocji
ul. Mokotowska 46a/25
00-543 Warszawa
tel. 0-22/62 80 188
fax 0-22/62 15 523
e-mail: larousse@larousse.pl
www.siedmiorog.pl
www.larousse.pl