Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO NA RZECZ EKOLOGII I KULTURY

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO NA RZECZ EKOLOGII I KULTURY

The International Society for Ecology and Culture (ISEC) czyli Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Ekologii i Kultury jest niedochodową organizacją powstałą w 1975 roku i zajmującą się promocją biologicznej i kulturalnej różnorodności. Jej zasadniczym celem jest wspieranie i wzmacnianie lokalnych społeczności oraz dbałość o środowisko naturalne. Sprzeciwia się procesowi globalizacji w dziedzinie gospodarki i kwestionuje konwencjonalne rozumienie pojęcia „postęp”. ISEC, początkowo skoncentrowane na działalności w Ladakh i konieczności zachowania integralności kulturalnej i zrównoważenia gospodarczego w obliczu napływu wzorców zachodnich, z czasem rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie zajmuje się:

działalnością edukacyjną (obejmuje ona wykłady, seminaria, wydawnictwo i rozpowszechnianie książek, kaset VHS i innych publikacji);
• realizacją programu badawczego „Źródła zmian” (u źródeł szuka przyczyn i rozwiązań dla współczesnych przejawów kryzysu społecznego, ekonomicznego i w dziedzinie środowiska);
• Project Ladakh, mający na celu zwalczanie negatywnych skutków procesu konwencjonalnego rozwoju w tym regionie Himalajów; prowadzi badania mające na celu znalezienie bardziej zrównoważonych wzorców rozwoju opartych na korzystaniu z lokalnych zasobów naturalnych, rodzimej wiedzy i właściwych technologii;
• projekt sojuszy lokalnych – nowy program zakładający współpracę w z południowymi NGOs (organizacjami pozarządowymi) w celu ochrony ich gospodarek, systemów żywnościowych i kulturalnych przed szkodliwymi skutkami funkcjonowania globalnego systemu gospodarczego;
• program na rzecz lokalnej żywności – kampania edukacyjna mająca na celu wspieranie lokalnych gospodarek żywnościowych.
ISEC jest wydawcą wielu książek, raportów m.in. Steven Gorelick Small is Beautiful, Big is Subsidised (Małe jest piękne, duże jest dotowane wyd. przez Pracownię na rzecz wszystkich Istot), Helena Norberg-Hodge Shifting Direction: From Global Dependence to Local Interdependence (Zmieniając kierunek: od globalnej zależności do lokalnej współzależności) czy tej samej autorki Ancient Futures: Learning from Ladakh (Starożytna przyszłość. Ucząc się od Ladakh). ISEC jest również producentem kilku filmów (m.in. Starożytna przyszłość. Ucząc się od Ladakh którego polską wersję przygotował Obywatelski Ruch Ekologiczny i Liliana Dawidziuk). W październiku 2002 r. Towarzystwo wydało książkę Bringing the Food Economy Home. Local Alternatives to Global Agribusiness (Powrót gospodarki żywieniowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego), w której autorzy piszą o społecznych, ekologicznych i gospodarczych zaletach większego zlokalizowania żywności i systemów gospodarki rolnej.

tłum. Joanna Lisowska

ISEC UK
Foxhole
Dartington
Devon TQ9 6EB
UK
tel: (01803) 868650
fax: (01803) 868651
e-mail: info@isec.org.uk
www.isec.org.uk
ISEC USA
PO Box 9475
Berkeley
CA 94709
USA
tel: (510) 548 4915
fax: (510) 548 4916
e-mail: isecca@igc.org
ISEC Deutschland e. V.
Christian + Renate Storm
Postfach 111316
D-64228 Darmstadt
Germany
e-mail: isec.de@gmx.de
Ladakh Ecological Development Group
Leh, Ladakh
194101
India
Ladakhs Vanner
c/o Marta Fritz
Ringparken 5
Saltsjo-Duvnas
Sweden


Joanna Lisowska