Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW.NOWE PODEJŚCIE DO WYZWAŃ W BIZNESIE, POLITYCE I EKOLOGII

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
oraz
International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg, Austria
zapraszają wszystkich zainteresowanych na kurs:

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW.

NOWE PODEJŚCIE DO WYZWAŃ
W BIZNESIE, POLITYCE I EKOLOGII
WYZWANIE
Zwiększające się tempo zmian w biznesie, technologii i polityce oraz wzrastająca złożoność świata, w którym żyjemy, stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. W jaki sposób możemy efektywnie radzić sobie ze złożonością i nieprzewidywalnością? Dyscypliny akademickie takie jak: ekonomia, ekologia, socjologia i politologia dostarczają użytecznych uproszczeń, ale budo-wane na ich podstawie modele myślowe są często niespójne i niekompletne, rzadko biorą pod uwagę zjawiska nieliniowe lub niejednorodną strukturę przestrzenną. W efekcie nie potrafimy w wiarygodny sposób przewidywać zachowania złożonych układów. Nauki systemowe dostarczają innowacyjnych metod do opisywania, komunikowania i sprawdzania naszego rozumienia tego, jak zachowanie systemu wynika z jego struktury. Modele komputerowe pozwalają nam badać dynamikę przyszłości i przeszłości, umożliwiając testowanie naszych założeń dotyczących oddziaływań pomiędzy częściami systemu.
ODPOWIEDŹ
Politechnika Wrocławska razem z International Institute for Applied Systems Analysis zapraszają do wzięcia udziału w kursie „Modelowanie komputerowe złożonych systemów”. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych narzędzi do tworzenia komputerowych modeli układów złożonych, które znajdują zastosowanie w biznesie, sektorze publicznym i wielu dziedzinach akademickich. W oparciu o wzięte z życia przykłady zaprezentowany zostanie alternatywny sposób myślenia – myślenie systemowe, uzupełniające i pogłębiające naszą intuicję. Będzie możli-we praktykowanie sztuki tłumaczenia idei i przekonań na modele myślowe oraz ich weryfikacji przez symulacje komputerowe. Kurs będzie prowadzony w sposób interaktywny za pomocą gier, zajęć w laboratorium komputerowym, projektów grupowych, dyskusji oraz wykładów.
Kurs odbędzie się w miesiącach luty-czerwiec 2003 r. na Politechnice Wrocławskiej. W jego ramach przewidziane są trzy sobotnio-niedzielne spotkania oraz indywidualna praca w systemie nauczania na odległość. Warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka angielskiego ze względu na fakt, że większość zajęć odbywa się w tym języku. Opłata wynosi 500 zł za cały kurs. Dla studentów, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia opłata wynosi 125 zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 15.1.2003.
Więcej informacji o kursie:
Piotr Magnuszewski
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71/3202918, e-mail: piotrm@if.pwr.wroc.pl, http://dyna.if.pwr.wroc.pl/cmcs