Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Mokra robota

Porozumienie na rzecz Ochrony Mokradeł (PROM)
Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła (CMok),
WETHYDRO Centrum Doskonałości Hydrologii Mokradeł – SGGW
oraz serwis Bagna.pl
zapraszają na ogólnopolską konferencję pt.
MOKRA ROBOTA
- OCHRONA I RENATURYZACJA MOKRADEŁ W POLSCE 2005
Termin konferencji: 26 – 28.4.2005
Miejsce: Osieck, Ośrodek Konferencyjno-Rekreacyjny „POD SOSNAMI” (www.podsosnami.ta.pl), ok. 50 km od Warszawy, na skraju Torfowiska Całowanie i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Dojazd: organizatorzy postarają się o zapewnienie dojazdu z centrum Warszawy.
Cel: chcielibyśmy, aby kolejne - po blisko 4 latach - spotkanie pod auspicjami PROM pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskami zajmującymi się czynną ochroną i restytucją mokradeł oraz na ustalenie efektywności podejmowanych w poszczególnych projektach metod, wykorzystywanych instrumentów prawnych i źródeł finansowania. Mamy nadzieję, że dokonanie swego rodzaju podsumowania dotychczasowej i aktualnej działalności na rzecz ochrony mokradeł, pozwoli nam wszystkim bardziej skonsolidować działania i ułatwi współpracę osobom zajmującym się podobnymi problemami.

Proponujemy by wystąpienia dotyczyły przede wszystkim konkretnych projektów – wykonanych, będących w trakcie realizacji, bądź planowanych.

Drugim celem spotkania jest analiza możliwości ochrony i zagrożeń mokradeł, w kontekście zmian sytuacji w rolnictwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ten temat będzie przedmiotem wyodrębnionego seminarium i panelu dyskusyjnego.

WSTĘPNY PROGRAM (SESJE TEMATYCZNE):

I. PRZEGLĄD PROJEKTÓW
  1. Renaturyzacja mokradeł (powstrzymywanie odpływu z systemów melioracyjnych, renaturyzacja koryt rzecznych, programy małej retencji, odtwarzanie warunków troficznych).
  2. Ochrona i reintrodukcja gatunków.
  3. Konflikty między ochroną mokradeł a rozwojem infrastruktury.
  4. Programy edukacyjne i akcje społeczne (lekcje w szkołach, obozy, turnieje, festyny).

II. MOKRADŁA A ROLNICTWO - WARSZTATY
  1. Przywracanie ekstensywnego użytkowania rolniczego na obszarach podmokłych.
  2. Wykorzystanie Krajowego Programu Rolno-środowiskowego do zachowania i odtwarzania siedlisk mokradłowych.
  3. Nowe zagrożenia mokradeł na obszarach wiejskich po przystąpieniu do UE.
  4. Rozwój systemów informacji przestrzennej na temat mokradeł i wartości przyrodniczych obszarów wiejskich.

III. POROZUMIENIE NA RZECZ OCHRONY MOKRADEŁ – perspektywa dalszych działań
Dodatkowo:
  • Ognisko integracyjne
  • Wycieczka po mokradłach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i demonstracja projektu ochrony mokradeł na Torfowisku Całowanie (CMok)

Po konferencji: opisy przedstawianych projektów (o ile uda nam się namówić Państwa do pisania) zostaną opublikowane w formie elektronicznej w serwisie Bagna.pl, a – pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków – także w formie publikacji książkowej.

Opłaty: szacunkowy koszt udziału w konferencji zamknie się w 200 zł (wliczając 2 noclegi i wyżywienie). Organizatorzy posiadają obecnie środki na pokrycie tych kosztów ok. 30 osobom. Podobnej liczbie osób postaramy się też zwrócić przynajmniej część kosztów podróży.

Ważne daty:
do 15 marca 2005 – nadsyłanie abstraktów oraz wniosków o pokrycie kosztów uczestnictwa
do 10 kwietnia 2005 – ostateczna rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa

Komitet organizacyjny: Mirosław Grzyb (Fundacja Ekofundusz), Marta Kaczyńska (REC Polska), Wiktor Kotowski (Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła), Tomasz Okruszko (WETHYDRO, SGGW), Hubert Piórkowski (Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła).

Sekretarz konferencji: Filip Jarzombkowski, Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła, adres do korespondencji: bagna@bagna.pl.

Dodatkowe informacje będziemy zamieszczać w serwisie www.bagna.pl.