Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

MUTANTY W NATARCIU

20.9.2001 w Domu Chłopa w Warszawie odbyła się kolejna konferencja na rzecz promocji żywności zmutowanej. Konferencja zorganizowana przez Biuro Informacyjne ds. Żywności Genetycznie Modyfikowanej (Al. Solidarności 105/308,
00-140 Warszawa, tel./fax 0-22/652-13-61).

Zmutowane rośliny wprowadzono do masowych upraw zaledwie kilka lat temu. W ubiegłym roku uprawy te zajmowały już 45 mln ha: 58% to soja, pozostałe to kukurydza bawełna, rzepak i ziemniaki. Najwięcej mutantów rośnie w USA – 68%, Argentynie – 23%, Kanadzie 7% i Chinach – 1%.

W UE powstały już, pomimo zdecydowanej niechęci do tego typu upraw w Europie, Dyrektywy (90/220 z poprawkami 2001/18) zezwalające na tego typu produkcje:

uprawa cecha firma
rzepak odporność na herbicydy Aventis
cykoria odporność na herbicydy Bejo
kukurydza odporność na owady Monsanto
kukurydza odporność na herbicydy Novartis
soja odporność na herbicydy Monsanto

Miliony ha monokultury polewane herbicydem to smutna rzeczywistość Ameryki, teraz zaczyna się batalia o Europę. Dyrektywa 2001/18 zakazuje stosowania genów odporności na antybiotyki. Wiadomo, że wprowadzanie nowych genów prowadzi do produkcji nowych białek. Reakcją na obce białko jest w wielu przypadkach alergia. Brak poważnej dyskusji społecznej odcina zainteresowanych od informacji nt. GMO. Ale i te nieliczne przecieki wystarczyłyby jak ubolewa opisując badania opinii publicznej Pani Twardowska: „Niestety, zmalała liczba osób popierających przeprowadzanie badań nad żywnością genetycznie zmodyfikowaną”.

Warto wiedzieć, że w Dz.U. Nr 76 zamieszczona jest Ustawa z dnia 22.6.2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Art. 10 tej Ustawy upoważnia ministra „właściwego do spraw środowiska” do
1) wydawania zgody na:
a) zamierzone uwolnienie GMO do środowiska
b) zamknięte użycie GMO
2) wydawanie zezwoleń na:
a) wprowadzanie do obrotu produktów GMO
b) wywóz lub tranzyt produktów GMO
Na mocy powyższej ustawy tworzy się też Komisję ds. GMO jako organ opiniodawczo-doradczy ministra. Dwa miejsca w tej komisji zagwarantowane są dla przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zgłoszonych przez te organizacje.

Jarema Dubiel
Jarema Dubiel