Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NAGRODY MINISTRA ŚRODOWISKA

NAGRODY MINISTRA ŚRODOWISKA
5.7.2002 minister środowiska Stanisław Żelichowski wręczył nagrody przyznawane za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.

Nagroda ministra może być również wyróżnieniem za całokształt działalności w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz za popularyzację tematyki ochrony środowiska.
Nagrody za całokształt działalności przypadły w udziale dwóm krakowskim naukowcom – prof. Andrzejowi Paulo z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH i dr. Markowi M. Bonenbergowi z Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UJ.
Działalność prof. Andrzeja Paulo obejmuje długoletni okres. Została zintensyfikowana w ostatnich 10 latach, kiedy m.in. dzięki jego inicjatywom i argumentacji Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej zmienił nazwę na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
Profesor kieruje Katedrą Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż na macierzystym wydziale. Opracował oryginalny program i kieruje studium podyplomowym „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych”, które od uruchomienia w 1992 r. ukończyło 175 osób. Wykładowcami studium są specjaliści z terenu całej Polski. Program i realizacja były wyróżnione w latach 1994-95 grantem PHARE/TESSA. Studenci otrzymują specjalny podręcznik i stale aktualizowane materiały dydaktyczne.
Dr Marek M. Bonenberg jest filologiem i filozofem-etykiem. Pracuje w Instytucie Filozofii UJ. Jest autorem pionierskich publikacji w dziedzinie etyki ekologicznej. Za książkę „Etyka środowiskowa – założenia i kierunki” otrzymał wyróżnienie Senatu UJ. „Etyka...” została poprzedzona wstępem Ministra Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i była jedną z pozycji, która prezentowała dorobek polskiej myśli naukowej podczas Szczytu w Rio.
W 1999 r. Polska Akademia Nauk w cyklu „Nauka dla wszystkich” wydała książkę tego autora pt. „Człowiek i Ziemia”.
Marek M. Bonenberg jest długoletnim członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego. Przetłumaczył i opracował dla potrzeb polskiego czytelnika wiele pozycji wydanych przez Klub, w tym cykl wydawnictw Rady Europy dotyczących bioróżnorodności, paneuropejskiej sieci ekologicznej, turystyki przyjaznej środowisku, lasów, europejskich obszarów chronionych.

Barbara Barwacz
„Biuletyn PKE” nr 7-8/2002
Barbara Barwacz