Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NASZ BIAŁORUSKI PARTNER

W naszym wspólnym polsko-białoruskim projekcie współpracujemy z nieformalną grupą aktywistów o nazwie „EkaInform”. Jak dotąd nie rejestrowała ona swej działalności, liczy ok. 7 aktywistów, za konkretny projekt odpowiada jego koordynator, nie ma formalnego szefa. „EkaInform” działa jako kontynuacja Infarmacyjnaj Grupy Szkoła-2.

Swoją działalność Grupa zaczęła w 1995 r. biorąc udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w 1996 r. Ogólnobiałoruskiego Forum Młodzieżowego. W tymże 1996 r. Grupa brała udział w warsztatach ekologicznych i okrągłych stołach białoruskich organizacji ekologicznych. W tymże roku wydawali w wersji internetowej i drukowanej biuletyn „EkaInform”. W 1997 r. współuczestniczyli w comiesięcznych seminariach nt. alternatywnej energetyki i odnawialnych źródeł energii. W tymże 1997 r. brali udział w akcjach protestu przeciw elektrowni atomowej w Temelinie (Czechy).

W 1998 r. część Grupy (Frakcja Klok) współorganizowała akcję i marsz „O bezatomową Białoruś”. W tymże roku wydali trzy broszury (Elektrownia atomowa na Białorusi?, Działalność ekologiczna: podstawy prawne, Energetyka alternatywna – co to jest?).

Od wiosny 1999 r. Grupa ma swoje strony ekologiczne Belarusian Green Site Zielony Kut (www.kryvia.net/~greensite); w tymże roku wznowiono wydawanie czasopisma „EkaInform” pod zmienioną nazwą Zialony Kraj, które to czasopismo (miesięcznik) będzie obecnie wydawane w ramach naszego projektu.

Kontakt:

ecoinfo@ecoinfo.lingvo.minsk.by